Aktualności
Strona główna | Aktualności
Sieć doradców zawodowych w powiecie chojnickim
Informacja z dnia: 2018-01-26

Co oznacza pojęcie SIECI?

Powyższe pojęcie jest rozumiane, jako: forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce. Określana jest także, jako: przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

Natomiast SIECIOWANIE to proces wymiany informacji, doświadczenia, zasobów i wzajemnego poparcia dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów, a także nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi w celu pozyskiwania informacji oraz wzajemnego wspierania się.

Sieci mogą być bardzo różne, często działają w określonym zakresie i terenie, obejmują odmienne grupy, miewają też inne cele. W powiecie chojnickim powstała sieć doradców zawodowych, którzy na zasadach „sieciowania” chcą ze sobą współpracować.

Pierwsze inaugurujące spotkanie odbyło się w CKZiU w Chojnicach w listopadzie 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyło 32 doradców zawodowych ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu chojnickiego.

Inicjatorem tego działania był powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego i doradca zawodowy SzOK, jednocześnie współorganizatorami były dwie instytucje działające w ramach Sieci współpracy i wsparcia dla szkół osób, instytucji świadczących usługi z poradnictwa zawodowego w powiecie chojnickim tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach i Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator”, CKZiU w Chojnicach.

Karolina Pestka doradca zawodowy PP-P w Chojnicach, omówiła zagadnienie doradztwa zawodowego realizowanego obecnie w szkołach podstawowych w tym: podstawy prawne, cele kształcenia, przykładowe programy kształcenia w doradztwie zawodowym oraz realizację godzin dydaktycznych i zalecenia do realizacji programu doradztwa zawodowego.

Natomiast, Alina Urbańska powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapoznała zebranych z projektem unijnym „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”. Przedstawiła branże w ramach, których projekt jest realizowany, szkoły i zawody objęte projektem oraz korzyści wynikające z realizacji projektu zarówno dla szkól jak i uczniów powiatu chojnickiego. Ponadto, zapoznała uczestników spotkania z Platformą Internetową Sieci Wsparcia doradztwa Zawodowego w Powiecie Chojnickim, dla kogo została stworzona i komu ma służyć?

W związku z wprowadzeniem obowiązku organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) w szkołach, już na pierwszym spotkaniu w ramach „sieciowania”, zebrani doradcy zawodowi mieli okazję poznać główne założenia, co do kształtu tego dokumentu oraz rozwiązania metodyczne służące jego realizacji w szkołach.

Cele współpracy w ramach lokalnej Sieci Doradców Zawodowych w powiecie chojnickim:

 • identyfikacja osób i instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym w powiecie,
 • promocja i rozwój idei doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci,
 • analiza i wymiana dobrych praktyk z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • ułatwienie nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami/placówkami i instytucjami mogącymi wesprzeć je w działaniach z zakresu doradztwa zawodowego,
 • inicjowanie współpracy pomiędzy członkami poszczególnych „Sieci” poprzez organizację spotkań, warsztatów oraz innych działań podejmowanych na rzecz szkół i uczniów,
 • integracja i wsparcie środowiska doradców zawodowych oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.

Program spotkania „Sieć doradców zawodowych w powiecie chojnickim” :

1. Przedstawienie już istniejącej Sieci współpracy i wsparcia dla szkół osób, instytucji świadczących na rzecz szkół usługi z poradnictwa zawodowego w powiecie chojnickim:

 • Realizacja projektu unijnego „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”,
 • Tworzenie sieci współpracy doradców zawodowych w szkołach podstawowych,
 • Platforma Internetowa Sieci Wsparcia z Doradztwa Zawodowego w Powiecie Chojnickim, – dla kogo i po co?
 • Główne założenia i cele tworzenia sieci współpracy doradców zawodowych w szkołach powiatu chojnickiego.

2. Doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych:

 • Podstawy prawne
 • Cele kształcenia w doradztwie zawodowym
 • Przykładowe programy kształcenia w doradztwie zawodowym
 • Realizacja godzin dydaktycznych oraz zalecenia do realizacji programu doradztwa zawodowego.

3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole:

 • Podstawy prawne
 • Wdrażanie WSDZ w roku szkolnym 2017/2018.

Opracowanie

Alina Urbańska

powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego/doradca zawodowy SzOK

 

Galeria

Spotkanie SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH W POWIECIE CHOJNICKIM, CKZIU w Chojnicach, 22.11.2017 r.

trendy na rynku pracy