Aktualności
Strona główna | Aktualności
Budowanie sieci współpracy osób, instytucji zajmujących się w Powiecie Chojnickim poradnictwem zawodowym rozpoczęte
Informacja z dnia: 2017-05-31

Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej.

Pierwsze spotkanie inicjujące wsparcie szkół w zakresie poradnictwa zawodowego przez osoby, instytucje zajmujące się poradnictwem zawodowym w powiecie chojnickim miało miejsce w dniu 31 maja 2017 roku, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach. Uczestnikami spotkania były osoby reprezentujące Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach, Centrum Kariery Młodzieży, OHP w Chojnicach, Eurodesk Polska – oddział Chojnice, Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach oraz przedstawiciele szkół objętych wsparciem w ramach projektu. Ze strony Starostwa Powiatowego uczestnikiem spotkania była dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Irena Laska, która przedstawiła założenia i działania realizowane w ramach projektu.

Celem spotkania było stworzenie lokalnej sieci wsparcia dla szkół w zakresie poradnictwa zawodowego, nawiązanie dialogu, który przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług z doradztwa zawodowego i rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej, w tym stworzenie płaszczyzny medialnej sieci wsparcia - „Platformy Internetowej Sieci Wsparcia 
z Doradztwa Zawodowego w Powiecie Chojnickim”. Stąd, w trakcie omawiano potrzebę tworzenia lokalnej sieci wsparcia z poradnictwa zawodowego, czym jest dzisiaj doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie szkolnictwa, komu sieć wsparcia miałaby służyć oraz kto i jakie działania, zadania w ramach nawiązanej współpracy może realizować.

Wszyscy uczestnicy zgodnie zadeklarowali chęć współpracy, kolejne spotkanie osób bezpośrednio zaangażowanych w prace na rzecz sieci wsparcia, odbędzie się 14 czerwca 2017 roku o godz. 11.00, w siedzibie CKZiU w Chojnicach, przy ul. Kościerskiej 11a. Najbliższe zadania zakładane do realizacji to opracowanie informacji na Platformę Internetową Sieci Wsparcia z Doradztwa Zawodowego w Powiecie Chojnickim, omówienie dostępu do poradnictwa indywidualnego i przekazanie informacji na ten temat oraz konsultacje na temat dalszych, wspólnych działań w ramach sieci współpracy.

Wszystkich, którzy na tym etapie działań chcieliby dołączyć do budowania sieci współpracy osób, instytucji zajmujących się w Powiecie Chojnickim poradnictwem zawodowym, serdecznie zapraszamy.

Opracowanie: Alina Urbańska
Powiatowy Konsultant
ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

trendy na rynku pracy