Aktualności
Strona główna | Aktualności
Absolwent na rynku pracy - otwarte dni Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach
Informacja z dnia: 2021-05-04

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
„ABSOLWENT NA RYNKU PRACY – OTWARTE DNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHOJNICACH”
XII EDYCJA 2021


I. Uczestnicy projektu
Uczniowie ostatnich klas publicznych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu chojnickiego.
II. Rekrutacja
1. Wystosowanie zaproszeń udziału w projekcie do publicznych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu chojnickiego.
2. Zamieszczenie informacji o rekrutacji do projektu na platformie internetowej Sieci Wsparcia Doradztwa Zawodowego w Powiecie Chojnickim.
III. Cel główny projektu
Kształtowanie wśród młodzieży aktywnych postaw w planowaniu kariery zawodowej oraz podniesienie jej świadomości na temat szans i możliwości aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy.
IV. Korzyści dla uczestników projektu
1. Zdobycie wiedzy z zakresu:
1) Sytuacji na lokalnym rynku pracy,
2) Pomocy urzędu pracy w:
➢ podjęciu zatrudnienia
➢ podjęciu działalności gospodarczej
➢ podjęciu stażu
➢ podjęciu szkolenia.Pliki do pobrania:
trendy na rynku pracy