Aktualności
Strona główna | Aktualności
Poradnik Maturzysty czyli co przyszły student i nie tylko, wiedzieć powinien
Informacja z dnia: 2021-04-29

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dla młodych ludzi, którzy planują dalszą edukację po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej. Skierowana jest do tych, którzy wybierają się na studia i nie tylko…

Z założenia informacje dostępne w poradniku mają być inspiracją dla planów edukacyjno-zawodowych, wskazówką co warto brać pod uwagę, co warto wiedzieć, podejmując decyzję o dalszej edukacji na studiach, w szkole policealnej czy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Poradnik obejmuje trzy obszary:

  • Bilans własnych zasobów - zacznij od Siebie?
  • Rynek pracy - co studiować żeby pracować?
  • Wszystko o studiach i nie tylko…

Publikacja w dużej mierze oparta jest na linkach do treści zamieszczonych na witrynach zewnętrznych, ma charakter interaktywny pod ikonami kryją się odpowiednie informacje.

Powstała we współpracy merytorycznej Powiatu Chojnickiego realizującego projekt pn. „WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej oraz Powiatu Kościerskiego realizującego projekt pn. „NOWOCZESNA EDUKACJA ZAWODOWA W SERCU KASZUB” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorzy:

Wsparcie eksperckie: Alina Urbańska powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Opracowanie: Hanna Nowik-Szopińska powiatowy koordynator sieci doradztwa zawodowego.

 

Zapraszamy do korzystania i życzymy trafnych wyborów!Pliki do pobrania:
trendy na rynku pracy