Aktualności
Strona główna | Aktualności
EPALE-Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych
Informacja z dnia: 2020-09-25

EPALE – ELEKTRONICZNA PLATFORMA NA RZECZ UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH… dla tych, którzy jeszcze tej platformy nie znają - https://epale.ec.europa.eu/pl - polska wersja platformy

Komu i dlaczego polecam?

Polecam doradcom zawodowym lub koordynatorom doradztwa zawodowego zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych.

Polecam dlatego, że mamy w tych szkołach osoby dorosłe, a będziemy wkrótce mieli jeszcze „bardziej dorosłe”, mam na myśli uczniów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Może warto im wskazać aktualne trendy edukacyjne i rynku pracy nie tylko krajowego, ale także na poziomie europejskim, które skierowane są do dorosłych i ujmują edukację także w kontekście całożyciowym (life long learning).

I jeszcze warte polecenia są ciekawe, aktualne i przede wszystkim eksperckie informacje z doradztwa zawodowego, na pewno przydatne realizatorom tegoż w szkołach.

EPALE to europejska, wielojęzyczna, otwarta dla wszystkich społeczność profesjonalistów z dziedziny kształcenia dorosłych, między innymi edukatorów i instruktorów dorosłych, doradców i konsultantów, badaczy i pracowników naukowo-dydaktycznych i decydentów w tym uznanych w kraju ekspertów z doradztwa zawodowego nie tylko dla dorosłych.

Polecam zakładkę „Tematy”, a w niej DORADZTWO I WSPARCIE ZAWODOWE MOŻNA TAM ZNALEŹĆ SPORO CIEKAWYCH WEBINARIÓW -https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/webinarium-epale-trendy-w-doradztwie-edukacyjno-zawodowym-2020

I OPRACOWAŃ - https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/o-czym-rozmawia-sie-na-rozmowie-doradczej

ZACHĘCAM DO ZAJŻENIA RÓWNIEŻ do zakładki NARZĘDZIA I PORTALE sporo materiałów do pobrania z BIBLIOTEKI MATERIAŁÓW - https://epale.ec.europa.eu/pl/resource-centre

Polecam też BLOG sporo publikacji z doradztwa zawodowego, które można wykorzystać w szkołach różnego typu - https://epale.ec.europa.eu/pl/themes/outreach-and-guidance

Platforma EPALE jest finansowana ze środków programu Erasmus+. Stanowi element strategii Unii Europejskiej promowania możliwości kształcenia się dla wszystkich osób dorosłych.

EPALE realizuje to zadanie poprzez wspieranie i wzmacnianie pozycji zawodów związanych z kształceniem dorosłych. Umożliwia członkom nawiązywanie kontaktów z kolegami w całej Europie i wzajemne uczenie się za pośrednictwem wpisów na blogach, forów oraz narzędzia wyszukiwania partnerów, a także spotkań bezpośrednich.

EPALE zapewnia całe bogactwo wysokiej jakości precyzyjnych informacji, które zainteresują praktyków z sektora kształcenia dorosłych. Z czasem coraz więcej tych treści jest dostarczanych przez samych członków.

Bardzo polecam!!!

Małgorzata Rosalska webinarium Trendy w doradztwie edukacyjno-zawodowym 2020 https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/webinarium-epale-trendy-w-doradztwie-edukacyjno-zawodowym-2020 oraz publikację na blogu Czy można być nadmiernie wykształconym? Można. - https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/czy-mozna-byc-nadmiernie-wyksztalconym-mozna Na jakie pytania nie odpowie doradca zawodowy. A przynajmniej nie powinien... https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/na-jakie-pytania-nie-odpowie-doradca-zawodowy-przynajmniej-nie-powinien

Maria Piechnik –„ Kultura dominacji a kultura partnerstwa. Co niszczy twoje rozmowy, a co sprawia że są one skuteczne”, EPALE

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/domination-culture-partnership-culture-interpersonal-communication

 

Ewa Duda – „Skuteczne strategie rekrutacyjne”, EPALE

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/skuteczne-strategie-rekrutacyjne-czesc-1

 

Opracowanie: Alina Urbańska

powiatowy konsultant ds. doradztwa

edukacyjno-zawodowego

 

trendy na rynku pracy