Aktualności
Strona główna | Aktualności
Informator dla ósmoklasistów
Informacja z dnia: 2020-04-27

Szanowni Państwo, 

Mimo czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarówno na organach prowadzących jak i dyrektorach szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ciąży obowiązek realizowania zadań oświatowych. Powiat Chojnicki wraz z prowadzonymi szkołami od wielu lat podejmuje szereg działań promujących działalność edukacyjną. Wśród uczniów szkół podstawowych ogromnym zainteresowaniem cieszyły się  Targi Edukacji, Pracy i Kariery, na które licznie przybywali. W trakcie spotkania przyszli absolwenci mogli pozyskać rzetelne informacje od przedstawicieli szkół powiatowych na temat ich działalności oraz otrzymać dedykowany im  Informator  zawierający kompendium wiedzy na temat oferty edukacyjnej jednostek oświatowych Powiatu Chojnickiego.   

Szanowni Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych 

Przekazuję na Wasze ręce zaktualizowaną – w tym roku wyłącznie elektroniczną wersję publikacji, która wspierała uczniów szkół podstawowych, a wcześniej gimnazjalistów wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej. Liczę, że to opracowanie ułatwi tegorocznym Absolwentom podjęcie trafnej decyzji, zatem proszę o przekazanie jej Waszym Uczniom. Jednocześnie informuję, że opracowanie jest także opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach  www.powiat.chojnice.pl  oraz Facebooku Starostwa. Zachęcam także do monitorowania informacji na stronie Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.   

Z poważaniem 

Starosta ChojnickiPliki do pobrania:
trendy na rynku pracy