Aktualności
Strona główna | Aktualności
Oferta edukacyjna szkół powiatu chojnickiego na rok szkolny 2020/2021
Informacja z dnia: 2020-03-06

Przedstawiamy ofertę kształcenia na rok szkolny 2020/2021 skierowaną do tegorocznych absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej.

Technikum nr 1 w Chojnicach, ul. Kościerska 11

Technikum nr 1 w Chojnicach  w roku szkolnym 2020/2021 proponuje naukę w następujących zawodach:

 • Technik mechatronik
 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik budownictwa
 • Technik elektryk
 • Technik mechanik
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik programista – NOWOŚĆ!

 

Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach, ul. Angowicka 45

ZS nr 2 w Chojnicach  kształci w następujących zawodach:

Zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 2

 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Mechanik pojazdów samochodowych

Klasa wielozawodowa kształci w zawodach np. :

 • cukiernik
 • elektromechanik
 • elektryk
 • krawiec
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz - tynkarz
 • piekarz
 • rolnik
 • tapicer
 • przetwórca mięsa

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia

 • Kucharz
 • Asystent fryzjera
 • Pracownik pomocniczy krawca, mechanika, ślusarza, stolarza.

 

Zespół Szkół w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 4-6

Dla absolwentów klas VIII szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2020/2021 proponuje naukę w:

Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich w klasach z rozszerzonym programem nauczania:

 • A. język polski – historia – język obcy
 • B. biologia – chemia – język obcy
 • C. język polski – biologia – język obcy
 • D. matematyka – fizyka – język obcy
 • E. geografia – wiedza o społeczeństwie – język obcy

Technikum im. Stefana Bieszka kształci w zawodach:

 • Technik ekonomista

Kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

 • Technik informatyk

Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 • Technik handlowiec

Kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Kwalifikacja HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

 

Technikum nr 2 w Chojnicach, ul. Dworcowa 1

Technikum nr 2 w Chojnicach  w roku szkolnym 2020/2021 proponuje naukę w następujących zawodach:

 • Technik rachunkowości

Kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

 • Technik logistyk

Kwalifikacje:

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

Możliwość wyboru kształcenia się w zawodzie TECHNIK LOGISTYK W FORMIE TRADYCYJNEJ LUB PROFILOWANEJ MUNDUROWEJ

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – z elementami dietetyki

Kwalifikacje:

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 • Technik ekonomista

Kwalifikacje:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Możliwość wyboru kształcenia się w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA W FORMIE TRADYCYJNEJ LUB PROFILOWANEJ PRAWNO – MUNDUROWEJ

 • Technik rolnik

Kwalifikacje:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Technikum nr 3 w Chojnicach, ul. Sukienników 13

Technikum nr 3 w Chojnicach w roku szkolnym 2020/2021 oferuje uczniom klas VIII szkoły podstawowej naukę w zawodach:

 • Technik organizacji turystyki
 • Technik hotelarstwa
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik fotografii i multimediów

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Andersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1

W roku szkolnym 2020/2021 planowane są 4 klasy w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach.

 • Klasa humanistyczna (przedmioty rozszerzone: język obcy, język polski, historia)
 • Klasa matematyczno – geograficzna - (16 osób, przedmioty rozszerzone: język obcy, matematyka, geografia)
 • Klasa matematyczno – informatyczna - (16 osób, przedmioty rozszerzone: język obcy, matematyka, informatyka)
 • Klasa matematyczno – fizyczna (przedmioty rozszerzone: język obcy, matematyka, fizyka)
 • Klasa biologiczno – chemiczna (przedmioty rozszerzone: język obcy, biologia, chemia).

Języki obce: Na etapie rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa uczeń dokonuje wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzi nabór do następujących klas:

 • PROFIL MATEMATYCZNO- FIZYCZNY Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

Przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, język obcy.

Przedmioty dodatkowe: informatyka w mediach.

Oferta klasy: wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Zajęcia praktyczne z elementami mechatroniki.

 • PROFIL HUMANISTYCZNY (HUMANISTYKA NOWEJ GENERACJI)

Przedmioty wiodące: język polski, historia, język obcy.

Przedmioty dodatkowe: dziennikarstwo internetowe.

Oferta klasy: wyjazdy do kina, teatru, przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, warsztaty dziennikarskie, literackie i fotograficzne, prowadzenie blogów, Voglów, gazety internetowej, tworzenie tekstów reklamowych, udział w spotkaniach poetyckich i Dyskusyjnych Klubach Książki.

 • PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY

Przedmioty wiodące: biologia, geografia, język obcy.

Przedmioty dodatkowe: elementy psychologii i pedagogiki.

Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, współpraca z Przedszkolem Samorządowym im. Jana Brzechwy w Czersku, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Czersku, Zakładem Karnym w Czersku oraz Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Czersku, lekcje z pedagogiki i psychologii oraz zajęcia praktyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ w MALACHINIE

Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie

 • Technik informatyk
 • Technik ekonomista

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Augustyna Szpręgi w Malachinie

Oferowane zawody:

 • sprzedawca
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • stolarz
 • ślusarz
 • wielozawodowa w tym np. kucharz, fryzjer, rolnik, elektryk, piekarz, cukiernik, elektromechanik, kierowca mechanik, murarz- tynkarz, obuwnik, rolnik, tapicer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie itd. – zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywają się w ramach kursów w CKZiU w Chojnicach

 

Zespół Szkół w Brusach

W skład ZS w Brusach wchodzą: Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I Stopnia im. Kazimierza Sikorskiego.

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące proponuje naukę w klasach:

 • Język polski, historia, język obcy
 • Język polski, biologia, język obcy

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Kazimierza Sikorskiego oferuje możliwość kształcenia w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych i sprzedawca
 • oraz w klasie wielozawodowej

Opracowanie: Alina Urbańska

  powiatowy konsultant ds. doradztwa zawodowego

trendy na rynku pracy