Aktualności
Strona główna | Aktualności
Oferta szkoleniowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie
Informacja z dnia: 2019-06-02

Oferta jest skierowana do młodzieży w wieku 15-18 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej albo nie kontynuuje nauki po jej ukończeniu, pomagamy uzupełnić wykształcenie podstawowe i ponadpodstawowe oraz zdobyć kwalifikacje zawodowe.

W związku z nowym naborem uczniów do Ochotniczych Hufców Pracy w Człuchowie, tj. Ośrodka Szkolenia i Wychowania pragniemy przedstawić Państwu ofertę dla młodzieży w wieku 15-18 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej albo nie kontynuuje nauki po jej ukończeniu, pomagamy uzupełnić wykształcenie podstawowe i ponadpodstawowe oraz zdobyć kwalifikacje zawodowe.

W Ochotniczych Hufcach Pracy jest możliwość zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Do OHP są przyjmowane osoby, które decydują się realizować obowiązek nauki, łącząc ją z pracą  i zdobywając konkretny zawód. Uczestnik OHP za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie. Nauka odbywa się w dwóch typach szkół:

1. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH VII I VIII dla osób, które skończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

2. W TRZYLETNIEJ SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA dla osób, które skończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Kandydaci na uczestników Ochotniczych Hufców Pracy mogą ubiegać się o przyjęcie do placówki niestacjonarnej lub stacjonarnej, tj. zapewniającej bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Wybór placówki oraz warunki przyjęcia są uzależnione od indywidualnej sytuacji kandydata i jego potrzeb.

Dostępne zawody: kucharz, sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik samochodowy, fryzjer, cukiernik, piekarz, cukiernik i wiele innych zawodów.

Zapewniamy bezpłatnie szkolenie BHP, odzież roboczą, badania lekarskie oraz wynagrodzenie za praktyki.

Bardzo prosimy o rozpropagowanie informacji.

Proszę o kierowanie osób zainteresowanych do Młodzieżowego Centrum Kariery w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30A/pokój 109. Nr telefonu: 608 412 876. Biuro czynne w godzinach 7.45-15.45.

Serdecznie zapraszamy!!!

                                                                                                                      Magdalena Kamowska

                                                                                               specjalista ds. rozwoju zawodowego

                                                                                  Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach

                                                                                                                                   89-620 Chojnice

                                                                                                                            ul. Piłsudskiego 30a

                                                                                                                        Tel./fax 52 334-34-84

trendy na rynku pracy