Aktualności
Strona główna | Aktualności
Spotkanie Sieci Doradców Zawodowych Powiatu Chojnickiego
Informacja z dnia: 2019-05-16

Po raz kolejny 7 maja 2019 r. w CKZiU w Chojnicach, odbyło się spotkanie szkoleniowe SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH POWIATU CHOJNICKIEGO. Całość szkolenia była poświęcona rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie chojnickim na rok szkolny 2019/2020.

Tym razem szkolenie było przeznaczone przede wszystkim dla doradców zawodowych szkół podstawowych, które po raz pierwszy uczestniczą w Elektronicznym Systemie Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Edukację w szkołach powiatu chojnickiego na rok szkolny 2019/2020 przedstawiła Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach Irena Laska, która przekazała bardzo cenne informacje dotyczące struktury naboru oraz liczby planowanych oddziałów, a także odniosła się do elektronicznego systemu rekrutacji przekazując istotne informacje skierowane do uczestników tego systemu.

Karolina Pestka doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach, przedstawiła ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020. Bardzo szczegółowo omówiła zwłaszcza te, które dotyczyły wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.
Elektroniczny System Rekrutacji w powiecie chojnickim w roku szkolnym 2019/2020, na przykładzie harmonogramu działań ósmoklasisty/gimnazjalisty przedstawiła Alina Urbańska doradca zawodowy SzOK „Kreator”, CKZiU w Chojnicach i powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Przekazała wszystkie szczegóły logowania w ESR, oparte na terminach określonych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Podsumowanie spotkania stanowiło ćwiczenie warsztatowe „Powrót do przeszłości”, którego założeniem było praktyczne wprowadzenie doradców zawodowych w działania, które muszą wykonać absolwenci szkół podstawowych, aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym do szkół ponadpodstawowych. To ćwiczenie doradcy zawodowi mogą wykorzystać w pracy z uczniami w celu przygotowania do logowania w Elektronicznym Systemie Rekrutacji.Pliki do pobrania:
trendy na rynku pracy