Aktualności
Strona główna | Aktualności
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie
Informacja z dnia: 2019-03-07

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

Szkolnictwo zawodowe w Czersku ma tradycję sięgającą czasów sprzed I wojny światowej. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie jest bezpośrednim spadkobiercą tych bogatych tradycji w Czersku. Dziś, we współpracy z ponad 100 pracodawcami, mamy możliwość kształcenia uczniów w różnorodnych zawodach. Szkoła bardzo dobrze przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych: matury i egzaminów zawodowych, jest dobrze wyposażona - sale lekcyjne są skomputeryzowane, mamy nowoczesną salę sportową, kompleks Boisk Orlik, a od lat prowadzone badania, wśród uczniów kończących szkołę i absolwentów, potwierdzają bardzo wysoki poziom zadowolenia z wyboru szkoły i współpracy z nauczycielami oraz klimatu życzliwości i poczucia bezpieczeństwa.

Adres: Malachin ul. Główna 11, 89-650 Czersk, e-mail: zsp_malachin@o2.pl, t.523986088

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

TECHNIKUM IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE : języki obce angielski i niemiecki, przedmioty w zakresie rozszerzonym język obcy i jeden z przedmiotów : geografia, biologia lub chemia, fizyka, historia, język polski, praktyki zawodowe w trzeciej klasie 6 i 4 tygodniowe z możliwością praktyk zagranicznych,

TECHNIK EKONOMISTA, może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pracy, finansów, kadr, zakresu rachunkowości itp.

4-letnie po gimnazjum lub 5 -letnie po szkole podstawowej technikum daje możliwość uzyskania:

 • wykształcenia średniego,
 • dyplomu technika ekonomisty ( i świadectw w kwalifikacjach AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i AU.36. Prowadzenie rachunkowości)
 • świadectwa dojrzałości - matury .

TECHNIK INFORMATYK w swojej pracy wykonuje szereg czynności związanych z obsługą komputera, projektuje bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne, zajmuje się instalacją, wdrożeniami oraz obsługą oprogramowania użytkowego i sprzętu komputerowego.

4-letnie - po gimnazjum lub 5 -letnie po szkole podstawowej Technikum daje możliwości uzyskania:

 • wykształcenia średniego,
 • dyplomu technika informatyka ( i świadectw w kwalifikacjach: EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz EE .09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych )
 • świadectwa dojrzałości - matury .

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE: ukończenie szkoły daje gwarancje zatrudnienia oraz możliwość dalszego kształcenia w liceum dla dorosłych, języki obce do wyboru: angielski lub niemiecki, praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy, przedmioty teoretyczne zawodowe z wyjątkiem klasy wielozawodowej odbywają się w szkole, możliwość dodatkowych kursów, wycieczek dydaktycznych, wizyt studyjnych, staży i stypendiów finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego i UE. Oferowane zawody:

 • sprzedawca
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • stolarz
 • ślusarz
 • wielozawodowa w tym np. kucharz, fryzjer, rolnik, elektryk, piekarz, cukiernik, elektromechanik, kierowca mechanik, murarz- tynkarz, obuwnik, rolnik, tapicer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie itd - zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywają się w ramach kursów w CKUiZ w Chojnicach

BRANŻOWA I STOPNIA SPECJALNA , język angielski , bardzo atrakcyjne zajęcia rewalidacyjne, połączone z wycieczkami dydaktycznymi, praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy, w tym w Spółdzielni Inwalidów "Równość"

ZSP W MALACHINIE :

 • z Urzędem Marszałkowskim realizuje projekty pozakonkursowe pn. "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej( Europejski Fundusz Społeczny, z którego, 21 uczniów ZSP w Malachinie w roku szkolnym 2016/2017 otrzymało stypendia marszałkowskie, w 2017/2018 - 15 uczniów , w 2018/2019 - 26 uczniów, 35 uczniów ukończyło kursy spawania, kolejnych 30 oczekuje na termin realizacji, 27 uczniów ukończyło kursy księgowości komputerowej, 23 uczniów kurs EXCELA na potrzeby kadr i księgowości, 10 kurs stolarski, ponad 100 zrealizowało lub realizuje u pracodawców za wynagrodzeniem staże zawodowe, zgłosiliśmy 7 uczniów kształcących sie w zawodzie kucharz na kurs dekorowania potraw, a 18 uczniów na kurs fryzjerski, organizowane sa tzw. wizyty studyjne w renomowanych zakładach pracy
 • z Fundacją Sytemu Edukacji w Warszawie wpisana jest do programu Erasmus + , z którego planujemy staże zagraniczne m.in. w Hiszpanii
 • z BBS START GmbH w Ludwigslust od 2009 roku organizuje wyjazdy młodzieży do Niemiec
 • organizuje liczne wycieczki dydaktyczne, konkursy, zawody szkolne i pozaszkolne, zajęcia pozalekcyjne sportowe i teatralne, imprezy z udziałem zaproszonych gości itp, itd
 • uczy i zachęca do działalności społecznej i wolontariatu, w tym aktywnie uczestniczy w akcjach krwiodawstwa i DKMS, organizuje Akcje Biała Sobota lub Niedziela, organizuje Akcje Wigilia dla rodzeństwa uczniów szkoły i dzieci z rodzinnych domów dziecka itp.

 

trendy na rynku pracy