Aktualności
Strona główna | Aktualności
Wszystko o Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach
Informacja z dnia: 2019-03-08

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 został powołany 1 września 1963 r. jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących. Obecnie szkoła dysponuje 17 salami lekcyjnymi, 15 z nich wyposażonych jest w projektory interaktywne. Posiada 2 pracownie komputerowe, czytelnie multimedialną i bibliotekę. Uczniowie mają do swojej dyspozycji szafki na korytarzach i lekkie plecaki, ponieważ na zajęciach korzystają z podręczników biblioteki szkoły i programów multimedialnych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowo – widowiskowej Centrum Park Chojnice, na kręgielni i siłowni oraz w formie wycieczek rowerowych.

W szkole zawodowej młodzież kształci się w 19 zawodach, odbywając zajęcia praktyczne jako młodociani pracownicy w około 135 zakładach rzemieślniczych i innych produkcyjno-usługowych. Jest to jedyna placówka tego typu na terenie Chojnic. Może kształcić we wszystkich zawodach. Rekrutacja do klas pierwszych ściśle związana jest z potrzebami rynku pracy. Absolwenci w 85% znajdują zatrudnienie i prawie w 100% potwierdzają właściwy wybór szkoły i zawodu. Charakteryzują się wysoką zdawalnością egzaminów czeladniczych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Dyrekcja Szkoły gwarantuje wszystkim uczniom realizowanie zajęć praktycznych w renomowanych zakładach pracy. Ponadto zapewnia uczniom w branży motoryzacyjnej na poziomie branżowej szkoły i technikum samochodowym oraz w branży meblarskiej dla technikum technologii drewna staże, za które otrzymają wynagrodzenie, dodatkowe certyfikaty oraz realizowanie zajęć w laboratoriach Politechniki Koszalińskiej. Wszystkim uczniom w branży motoryzacyjnej zapewnia sfinansowanie kursu nauki jazdy kat. B.

STRUKTURA KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2019/20

dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

TECHNIKUM

 • Technik pojazdów samochodowych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Wielozawodowa – 14 zawodów

BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA

 • Kucharz
 • Asystent fryzjera
 • Pracownik pomocniczy krawca, mechanika, ślusarza, stolarza,

Wszystkim uczniom gwarantujemy realizację zajęć praktycznych w zakładach pracy.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Dla młodzieży szkolnej są organizowane wycieczki, spotkania, imprezy klasowe i szkolne, spektakle teatralne i seanse filmowe. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w 21 kołach przedmiotowych: np. języka niemieckiego, angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii, teatralnego, ratownictwa przedmedycznego, przedmiotów spożywczych, przedsiębiorczości, sportowego i strzeleckiego.

ŻYCIE SZKOŁY I OSIĄGNIĘCIA

Szkoła jest organizatorem wielu imprez z udziałem zaproszonych gości i młodzieży innych szkół np.

 • Targi Urody i Mody;
 • Dzień nowych technologii;
 • Pokazy potraw świątecznych oraz kuchni francuskiej, kaszubskiej, niemieckie;j
 • Pokazy świątecznego nakrycia stołów;
 • Pokazy wyrobów i wypieków świątecznych;
 • Chojnickie Fantasy Days
 • Chojnicki Marsz Życia i Nadziei.

KONKURSY

Młodzież naszej szkoły uczestniczy w wielu konkursach i zawodach sportowych.
Do najważniejszych zaliczyć można:

 • Ogólnopolski Konkurs Cukierniczy;
 • Ogólnopolski Konkurs na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz;
 • Najlepszy uczeń w zawodzie kucharz;
 • Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawca;
 • Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer;
 • Ogólnopolski Turniej Młodych Talentów Fryzjerskich „Bursztynowy grzebień”;
 • Okręgowy konkurs stolarski „DIAMENTOWA PIŁA”;
 • Konkurs recytatorski;
 • Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym;
 • Konkurs ekologiczny;
 • Konkurs o Unii Europejskiej;
 • Konkurs dań kuchni kaszubskiej w Somoninie
dzień nowych technologii
dzień nowych technologii
dzień telefonii komórkowej
dzień telefonii komórkowej
dzień otwarty
dzień otwarty
konkurs powiatowy
konkurs powiatowy
kurs carvingu
kurs carvingu
mikomania
mikomania
turniej w zawodzie piekarz
turniej w zawodzie piekarz
pożegnanie absolwentów
pożegnanie absolwentów
targi mody i urody
targi mody i urody
 
tłusty czwartek
tłusty czwartek
 

 

trendy na rynku pracy