Aktualności
Strona główna | Aktualności
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach
Informacja z dnia: 2019-03-09

W skład ZSP w Brusach wchodzą: Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące to pierwsze kaszubskie liceum w Polsce. Młodzież może kształcić się tutaj w klasach o profilu humanistycznym, biologiczno– chemicznym, oraz matematyczno–geograficznym. W poszczególnych rocznikach profile tworzone są zgodnie z preferencjami uczniów. W tym roku powyższe klasy będą utworzone zarówno dla absolwentów 3 klas gimnazjalnych jak i absolwentów 8 klas podstawowych.

Szkoła Branżowa I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego oferuje możliwość kształcenia we wszystkich zawodach, warunkiem jest znalezienie miejsca praktyki.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą wieczorową, w której zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki. Jest to szkoła publiczna, dwuletnia – dla absolwentów szkoły zawodowej, trzyletnia dla pełnoletnich absolwentów gimnazjum.

ZSP w Brusach dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną, są to:

  • nowoczesne pracownie przedmiotowe – klasopracownia języków obcych, matematyczna, regionalna – wyposażone w tablice multimedialne, chemiczna z dygestorium, we wszystkich salach znajduje się sprzęt komputerowy i rzutniki multimedialne;
  • sala sportowa ze ścianką do wspinaczki skałkowej, sala gimnastyczna, szkolna siłownia; wśród sprzętu sportowego, którym dysponuje szkoła znajdują się komplety sprzętu do narciarstwa zjazdowego i biegowego

Szkoła prowadzi projekty edukacyjne poszerzające jej ofertę, min. dot. nauki języków obcych, matematyki, informatyki, sportu (w tym narciarstwa), doradztwa zawodowego.

Uczniowie biorą udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, a także wycieczkach integracyjnych i edukacyjnych, obozach narciarskich (wyjazdy krajowe i zagraniczne).

Uczniowie ZSP, w szczególności szkoły branżowej, w ramach projektu ERASMUS+ biorą udział w zagranicznych praktykach zawodowych. W roku szkolnym 2017/2018 były to 3 tygodnie w Budapeszcie na Węgrzech, w 2018/2019 - 2 tygodnie w Maladze w Hiszpanii a w roku 2019/2020 będą to 2 tygodnie w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, która oferuje staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+.

gabinet językowy
gabinet językowy
kajakarstwo
kajakarstwo
sala regionalna
sala regionalna
narciarstwo
narciarstwo
siatkówka
siatkówka
sala komputerowa
sala komputerowa
 
ścianka wspinaczkowa
ścianka wspinaczkowa
 

 

trendy na rynku pracy