Aktualności
Strona główna | Aktualności
Targi Edukacji i Pracy pn. Aktywność - krok w stronę pracy
Informacja z dnia: 2018-12-02

 

 

 

 

W dniu 22.11.2018 r. odbyła się druga edycja Targów Edukacji i Pracy pn. „Aktywność – krok w stronę pracy” w Zespole Szkół w Chojnicach. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Zespół Szkół w Chojnicach, Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator” oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP. Realizacja Targów jest zgodna z założeniami inicjatywy „Budowania sieci wsparcia i współpracy dla szkół, osób, instytucji zajmujących się w powiecie chojnickim poradnictwem zawodowym”, która jest realizowana w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej” oraz utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Młodzi ludzie po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej są zagubieni i zdezorientowani zmieniającymi się trendami i potrzebami rynku pracy. Rodzą się wówczas pytania: jak znaleźć pracę bez doświadczenia? W jakim zawodzie pracować po ukończeniu edukacji? Co z  marzeniami o własnym rozwoju? Jak najlepiej wykorzystać swoje atuty? Jak je właściwie rozpoznać i ocenić? Takie dylematy pojawiają się często w momencie kończenia edukacji u wielu młodych ludzi. Na te i inne pytania uczniowie ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej mieli okazję znaleźć odpowiedzi bezpośrednio u pracodawców, co być może ułatwi im podjęcie istotnych życiowych wyborów dotyczących edukacji i pracy.

W trakcie targów, młodzi ludzie uzyskali informacje na temat wolontariatu oraz zapoznali się z programami aktywizacji zawodowej. Targi były również doskonałą okazją do skorzystania z konsultacji indywidualnych ze specjalistą ds. szkoleń, pośrednikiem pracy, a także doradcami zawodowymi Panią Wiolettą Bohdziewicz oraz Panią Agnieszką Bondarenko  z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Słupsku, które przeprowadziły dla osób zainteresowanych symulację rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas tego spotkania, wystąpił Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach Stanisław Piesik, przedstawił informacje na  temat funduszów unijnych dla młodych osób oraz doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach Monika Pietrzak, opowiedziała młodzieży jak założyć działalność gospodarczą. Ponadto, Prezes Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej Pan Michał Karpiak przedstawił młodzieży informacje, dotyczące wolontariatu, jako sposobu zdobycia umiejętności i postawy przydatnej w pracy zawodowej.

Całość prowadziła Alina Urbańska powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, doradca zawodowy SzOK „Kreator”, która jednocześnie udzielała porad indywidualnych dla tych, którzy planują dalszą edukację.

Lista wystawców:

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 2. Biuro rachunkowe RACHAN Sp. z o.o. Angelika Gostańska
 3. PKO Bank Polski S.A.
 4. POLIPOL Meble Polska Sp. z o.o. Sp.K.
 5. MECHATRONIKA –EDU
 6. BRODNET Aplikacje internetowe
 7. Czas Chojnic, MAGRAF s.c. S. Grzmiel, L. Grzmiel
 8. Chojnickie Biuro Nieruchomości
 9. Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach Laboratorium prototypowania
 10. Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
 11. Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach
 12. Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator”

Autor tekstu: Magdalena Kamowska

Galeria zdjęć:

trendy na rynku pracy