Aktualności
Strona główna | Aktualności
Pomorski Dzień Przedsiębiorczości
Informacja z dnia: 2018-11-06

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, iż we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku organizuje po raz dziesiąty Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG.

Wydarzenie to zostało wpisane do kalendarza Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W tym roku przedsięwzięcie organizowane w powiecie chojnickim odbędzie się dnia 14 listopada 2018 roku (środa) w godz. 1000 – 1300 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 30a.

Celem przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i innych osób zamierzających uruchomić indywidualną działalność gospodarczą, jak również wspieranie rozwoju firm założonych m. in. przez osoby bezrobotne i przekształcaniu się ich w mikroprzedsiębiorstwa.

W ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości – IDG osoby chcące uruchomić własną firmę będą mogły uzyskać informacje o sposobie postępowania i procesie zakładania działalności gospodarczej oraz wymaganych i niezbędnych dokumentach u przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces uruchamiania działalności gospodarczej. Ponadto będzie można dowiedzieć się o możliwościach pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności, bądź innych formach wsparcia.

W trakcie trwania Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości IDG oferujemy:

1. konsultacje z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach:

  • specjalistą ds. programów w zakresie możliwości pozyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  • doradcą zawodowym w zakresie określania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • specjalistą ds. szkoleń w zakresie podnoszenia i zdobywania kwalifikacji;
  • specjalistą ds. programów w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

2. spotkania i konsultacje z:

  • ekspertami instytucji zaangażowanych w proces tworzenia i funkcjonowania firm (Urząd Gminy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Pracy);
  • konsultantem powiatowym ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • specjalistą ds. funduszy europejskich w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie i rozwój działalności;

3. prezentacje dorobku firm współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach.

 

Program Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości w Chojnicach:

10:00 Rozpoczęcie Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości

– powitanie gości i otwarcie stoisk informacyjno-promocyjnych;

10:30 – 10:45 „Działalność Nierejestrowana”

Urząd Skarbowy w Chojnicach;

10:50 – 11:05 „Czas na rozwój ! – nowe możliwości rozwoju działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

11:10 – 11:20 Oferta Inkubatora Technologicznego CEW dla przedsiębiorców i osób pracujących

Dyrektor CEW;

11:25 – 12:55 Zajęcia warsztatowe dla młodzieży – „Autoprezentacja czyli budowanie obrazu własnej osoby”

Konsultant powiatowy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

13:00 Zakończenie Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości.

trendy na rynku pracy