Aktualności
Strona główna | Aktualności
Europejskie Dni Pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach
Informacja z dnia: 2018-11-06

Europejskie Dni Pracodawców (EDP) to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Decyzję o zorganizowaniu Europejskich Dni Pracodawców podjęto w 2016 roku (pierwsza edycja Europejskich Dni Pracodawców odbyła się w dniach  4 - 15 kwietnia 2016 r. i włączyły się w nią wszystkie państwa członkowskie).

W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 5 – 16 listopada w wielu państwach UE.

Na poziomie europejskim EDP jest włączone w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, który odbędzie się w dniach 5 – 9 listopada 2018 r. Inicjatorem tego wydarzenia jest Komisja Europejska, zaś motto brzmi „Odkryj swój talent". 

W Polsce, zamiar przystąpienia w realizację Europejskich Dni Pracodawców 2018 potwierdziło                             14 wojewódzkich urzędów pracy oraz ok. 180 powiatowych urzędów pracy, które planują przygotowanie m.in.: targów i giełd pracy, dni otwartych, spotkań z pracodawcami, konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, indywidualnych konsultacji dla pracodawców, kampanii informacyjnych w mediach, wizyt u pracodawców.

Celem wydarzeń będzie, przede wszystkim, wzmocnienie współpracy PSZ z pracodawcami, podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez PSZ, m.in. w zakresie dostosowywania kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb pracodawców a także pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy.

Grupą docelową będą lokalni pracodawcy, w tym m.in.: małe i średnie przedsiębiorstwa.

W realizację Europejskich Dni Pracodawców 2018 włączył się również Powiatowy Urząd Pracy                                  w Chojnicach.

W ramach wydarzenia EDP przygotowano:

1. „Warsztaty dla pracodawców w zakresie pozyskania środków europejskich na tworzenie nowych miejsc pracy”

Celem warsztatów jest:

  • zapoznanie pracodawców z ofertą urzędu pracy,
  • wsparcie aktywnej postawy w rozwoju własnego biznesu,
  • zwiększenie wiedzy pracodawców w zakresie instytucji udzielających wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorstwa (w tym zatrudniania pracowników),
  • zaznajomienie pracodawców z praktycznymi aspektami przygotowania oferty pracy (w tym ze strukturą klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz opisami zawodów  - strona psz.praca.gov.pl),
  • podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.

2. Konsultacje indywidualne dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Uczestnicząc w konsultacjach pracodawca otrzyma możliwość z skorzystania z:

  • instruktażu oraz wytycznych do wypełnienia wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • weryfikacji poprawności formalnej wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pomocy w określeniu nazwy poszukiwanego stanowiska (zgodnego z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy) oraz wymogów wobec kandydata adekwatnych do oferowanego stanowiska.

          Zapraszamy do udziału!Pliki do pobrania:
trendy na rynku pracy