Aktualności
Strona główna | Aktualności
ZSP nr 1-szkoła z wyposażeniem na miarę XXI wieku
Informacja z dnia: 2018-11-17

Coraz szybszy postęp cywilizacyjny przyczynia się do tego, że szkoła,  musi dzisiaj sprostać nie tylko oczekiwaniom uczniów, czy ich rodziców,  ale przede wszystkim wymaganiom rynku pracy oraz uczelni wyższych.  Taka sytuacja zmusza szkołę nie tylko do dbania o wysoką jakość kształcenia, ale również do systematycznego śledzenia pojawiających się co chwila nowinek technicznych i w miarę możliwości uzupełniania wyposażenia pracowni specjalistycznych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na rynku chojnickich szkół, wszystkim tym wymaganiom, stara się sprostać Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kościerskiej 11, który w ostatnim czasie nie tylko zyskał, dzięki gruntownej termomodernizacji budynku, nowy wygląd zewnętrzny, ale również wzbogacił się w nowoczesne pomoce dydaktyczne i kolejne pracownie specjalistyczne z wyposażeniem na miarę  XXI wieku, których nie powstydziłaby się nie jedna uczelnia wyższa. Dzięki realizowanym w szkole projektom: „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” oraz „Szkoła Przyszłości”, współfinansowanym z Europejskich Funduszy Strukturalnych  i Inwestycyjnych, doposażone zostały przede wszystkim pracownie: mechatroniczna, elektroniczna oraz sieci komputerowych. W ramach tych projektów powstały w szkole także kolejne pracownie specjalistyczne: - pracownia CAD / CAM – projektowania i modelowania 2D oraz 3D     z wykorzystaniem programu AutoCAD, - pracownia obsługi i programowania obrabiarek CNC, - projektowania i administrowania sieciami teleinformatycznymi, - pracownia eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
 
Obecnie w szkole funkcjonuje 12 specjalistycznych pracowni zawodowych. Korzystając z tego wyposażenia w ramach realizowanego projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”,  uczniowie, w trakcie trwania nauki w szkole, mogą uzyskać uprawnienia zawodowe, biorąc udział w kursach zawodowych, takich jak: - kurs SEP, - kurs CISCO, - kurs spawalniczy, - obsługi, programowania i planowania obróbki na obrabiarkach CNC, - kurs projektowania i modelowania 2D i 3D z wykorzystaniem programu      AutoCAD. Wszystkich niezdecydowanych jeszcze tegorocznych absolwentów gimnazjum oraz VIII klasy szkoły podstawowej wraz z rodzicami zapraszamy w dni pracy szkoły, w godzinach 800 – 1500. Zainteresowanych oprowadzimy po szkole i pokażemy nowoczesne wyposażenie. 
 
PRZYJDŹ A PRZEKONASZ SIĘ, ŻE WARTO KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE. ZAPRASZAMY 

Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracownia OZE
Pracowania mechatroniki
Pracowania mechatroniki
Pracowania mechatroniki
Pracowania mechatroniki
Pracowania mechatroniki
Pracowania mechatroniki
Pracowania mechatroniki
Pracowania mechatroniki
Pracowania mechatroniki
Pracowania mechatroniki
Pracownia elektroniczna
Pracownia elektroniczna
Pracownia elektroniczna
Pracownia elektroniczna
Pracownia elektroniczna
Pracownia elektroniczna
Pracownia elektroniczna
Pracownia elektroniczna
Pracownia elektroniczna
Pracownia elektroniczna
Pracownia elektroniczna
Pracownia elektroniczna

trendy na rynku pracy