Aktualności
Strona główna | Aktualności
Kolejne spotkanie Sieci Doradców Zawodowych Powiatu Chojnickiego
Informacja z dnia: 2018-10-25

Spotkanie miało formę szkolenia, odbyło się 28 września 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach. Dotyczyło tworzenia w szkołach nowego ustroju „Programów realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego” zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie doradztwa zawodowego.

W szkoleniu uczestniczyli doradcy zawodowi i nauczyciele koordynatorzy doradztwa zawodowego w szkołach powiatu chojnickiego. Całość była organizowana przez powiatowego konsultanta ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego i jednocześnie doradcę zawodowego SzOK „Kreator” CKZiU w Chojnicach i doradcę zawodowego Karolinę Pestkę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach, współpraca jest kontynuowana w ramach ”Sieci współpracy i wsparcia dla szkół osób, instytucji świadczących usługi w powiecie chojnickim z poradnictwa zawodowego”.

Program szkolenia obejmował prawne ABC doradcy zawodowego, jak tworzyć „Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego” w szkołach podstawowych i branżowych szkołach I stopnia, w tym strukturę „Programu realizacji WSDZ” w szkołach nowego ustroju oraz program realizacji WSDZ na rok szkolny 2018/2019. Ponadto, zostały omówione warunki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Na potrzebę szkolenia zostały opracowane przykładowe programy realizacji WSDZ w szkołach podstawowych i branżowych szkołach I stopnia, które zostały przeanalizowane podczas spotkania. Dokumenty te zostały przygotowane w celu wsparcia szkół w organizowaniu działań związanych z doradztwem zawodowym, posiadają rekomendacje Pomorskiej Sieci Powiatowych Konsultantów. Są to propozycje zapisów. Szkoła powinna dostosować proponowane rozwiązania do swoich potrzeb i możliwości.

Materiały ze szkolenia dostępne są na Platformie Internetowej Sieci Wsparcia Doradztwa Zawodowego w Powiecie Chojnickim, pod linkiem: http://www.swdz-chojnice.pl/16/157_najnowsze_propozycje_opracowania_programu_realizacji_wewnatrzszkolnego_systemu_doradztwa_zawodowego_po_wejsciu_w_zycie_rozporzadzenia_men_z_dnia_16_sierpnia_2018_r__w_sprawie_doradztwa_zawodowego.html

Alina Urbańska
powiatowy konsultant
ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego,
doradca zawodowy SzOK „Kreator”
CKZiU Chojnice

 

Galeria:

trendy na rynku pracy