Aktualności
Strona główna | Aktualności
Pracowite wakacje MCK OHP w Chojnicach
Informacja z dnia: 2018-09-05

Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach uczestniczy w realizacji projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość skierowana jest do osób młodych w przedziale od 18 do 24 lat.

W ramach realizacji projektu odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, które miały zapewnić określenie predyspozycji zawodowych, udzielenie porad zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania, zawierającego plany zawodowe, działania szkoleniowe, a także zadania do samodzielnej realizacji przez uczestników projektu. Dla beneficjentów zorganizowano również indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem, mające na celu rozpoznanie problemów uczestników projektu oraz kształtujące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Pozostałe formy wsparcia w ramach projektu to: kurs zawodowy, kurs ECDL, kurs prawa jazdy kat. B, warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników, kreowanie wizerunku połączone z usługą stylisty, kursy zawodowe oraz trzymiesięczny staż zawodowy.

Ciekawą formą wsparcia dla naszych podopiecznych były warsztaty, które miały na celu rozwój wiedzy i umiejętności kreowania własnego wizerunku, wykorzystując własny wygląd i zachowanie. Uczestnicy poznali zasady tworzenia odpowiedniego wrażenia za pomocą makijażu, stylu i zachowania. Zajęcia miały uświadomić młodzieży, że w dzisiejszych czasach to, co na siebie zakładamy i jak kreujemy nasz wizerunek, wpływa na ocenę naszych kompetencji. Usługa stylisty stanowiła pomoc podczas zakupu strojów, w których uczestnicy będą mogli zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy. Warsztaty zakończyły się metamorfozą każdego z uczestników, poprzedzoną indywidualną konsultacją (m.in. usługa kosmetyczna, makijaż, dobór fryzury, stroju).

Wakacje to czas wytężonej pracy naszych uczestników, którzy rozpoczęli kursy zawodowe: kosmetyczka, operator maszyn CNC, pracownik biurowy z elementami kadr i płac. Podczas wyboru kursu pod uwagę brane były predyspozycje zawodowe, określone podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Kursy przyczynią się do zdobycia kwalifikacji zawodowych, które zostaną wykorzystane przez uczestników w przyszłej pracy.

Po ukończeniu 150 godzinnego kursu zawodowego, uczestnicy zostaną skierowani na 3 miesięczny staż zawodowy u wybranego pracodawcy, dzięki któremu uczestnicy/czki zdobędą wiedzę poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy. Mamy nadzieję, że wszystkim uczestnikom projektu uda się zrealizować swoje aspiracje zawodowe i już niebawem przystąpią do aktywnego poszukiwania pracy.

Autor tekstu: Magdalena Kamowska

trendy na rynku pracy