Aktualności
Strona główna | Aktualności
Pierwsza edycja zajęć warsztatowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 m. TOW Gryf Pomorski w Chojnicach
Informacja z dnia: 2018-06-29

 

Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej.

Uczniowie dowiedzieli się, jakie umiejętności powinni posiadać, aby odnaleźć się na obecnym rynku pracy. Część warsztatowa zajęć pozwoliła uczniom na określenie swoich predyspozycji zawodowych.

Dokonali również autoanalizy swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego poruszania się na rynku pracy.

Jednym z elementów zajęć było przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej: co należy zrobić przed i jak należy zachować się w trakcie. Poznali praktyczne sposoby poszukiwania pracy i uczyli się sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Zapoznali się z perspektywami i trendami współczesnego rynku pracy, co pozwoliło im na uświadomienie sobie, jak istotne jest dzisiaj posiadanie odpowiednich kompetencji personalno-społecznych.

Poznali także, instrumenty rynku pracy i nauczyli się praktycznie je wykorzystywać. Dokonali analizy wymagań i warunków pracy w wybranych zawodach.

Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności na zajęciach prowadzonych w ramach projektu zwiększą w znacznym stopniu możliwości osiągnięcia sukcesu na rynku pracy.

Tekst i zdjęcia:

Adam Drabek

doradca zawodowy

trendy na rynku pracy