Aktualności
Strona główna | Aktualności
Kolejna edycja zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ZSP nr 2 w Chojnicach
Informacja z dnia: 2018-06-29

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach zakończyły się kolejne zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły zawodowej i technikum z doradztwa zawodowego realizowane w ramach przedsięwzięcia realizowanego w projekcie „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej.

W ramach warsztatów uczniowie mieli okazję zintegrować się, poznać swoje predyspozycje zawodowe, dokonać autoanalizy swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy.

Uczniowie podczas zajęć przygotowali się do autoprezentacji, poznali perspektywy i trendy współczesnego rynku pracy. Poznali praktyczne sposoby poszukiwania pracy, przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej i ucząc się sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Uświadomili sobie jak ważne na rynku pracy jest posiadanie przez nich kompetencji personalno–społecznych. Uczniowie nauczyli się praktycznie korzystać instrumentów rynku pracy, analizowali wymagania i warunki pracy w zawodzie. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczestników warsztatów z doradztwa zawodowego pozwolą na osiągnięcie przez nich sukcesu na rynku pracy.

Opracowanie:

Monika Kamińska

doradca zawodowy

trendy na rynku pracy