Aktualności
Strona główna | Aktualności
Podsumowanie spotkania szkoleniowego w ramach Sieci doradców zawodowych w powiecie chojnickim z 20 kwietnia 2018 roku
Informacja z dnia: 2018-04-20

W kwietniu bieżącego roku miało miejsce spotkanie szkoleniowe dla działającej „Sieci doradców zawodowych w powiecie chojnickim”, która została powołana przez instytucje działające w ramach ”Sieci współpracy i wsparcia dla szkół osób, instytucji świadczących usługi w powiecie chojnickim z poradnictwa zawodowego”.

Organizacji tego spotkania podjęły się wspólnie Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator” CKZiU w Chojnicach, powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach przy udziale doradczyń zawodowych CIiPKZ z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, które to szkolenie prowadziły. Całość była realizowana w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego czyli spotkania subregionalnej południowej grupy roboczej obejmującej Chojnice, Człuchów i Kościerzynę.

Szkolenie odbywało się w dwóch modułach. Pierwszy przeznaczony był dla doradców zawodowych działających w grupie roboczej subregionu południowego i obejmował rekomendacje do pracy z młodzieżą oraz kreatywne narzędzia do pracy indywidualnej i grupowej z klientami. Drugi moduł był skierowany do szkolnych doradców zawodowych z „Sieci doradców zawodowych w powiecie chojnickim” i obejmował szkolenie w ramach realizacji pilotażu „Doradź mądrze” - „ABC planowania kariery zawodowej”.

Przedstawiamy podsumowanie tego szkolenia do wykorzystania w pracy z uczniami:

1. Wykorzystanie Story Cubes w procesie doradczym:

1.1. Sposoby wykorzystania podczas warsztatów i porad indywidualnych:

 • kreatywność
 • zapoznanie się (wybierz kostkę, która może powiedzieć coś o tobie)
 • umiejętności interpersonalne
 • rozwiązanie pewnych kwestii problemowych (zobrazowanie)
 • mocne strony
 • wartości
 • samopoczucie klienta

1.2. Sposób wykorzystania Story Cubes

Dzielimy uczestników na 3 grupy, każda z grup otrzymuje kostki Story Cubes. Jeden z uczestników w grupie rzuca kostkami. Zadaniem uczestników jest ułożenie historii, pamiętając o tym, że 3 kości  przeznaczane są na wstęp, 3 kolejne na rozwinięcie, 3 ostatnie na zakończenie.

Tematy historii:

 • Opowiedz historię dotyczącą talentów klienta i tego jak i gdzie może je wykorzystać – kostki STORY CUBES FANTAZJE;
 • Opowiedz historię klienta, który planuje swoją karierę – kostki STORY CUBES AKCJE;
 • Opowiedz historię o mocnych stronach klienta i co mógł on dzięki tym mocnym stronom osiągnąć/zrobić – kostki STORY CUBES.

2. Pilotaż „ABC planowania kariery zawodowej”,  „Doradź mądrze” – cyklu warsztatów dla szkolnych doradców zawodowych

2.1 Czynniki wspomagające wybór zawodu, pracy

Czynniki wewnętrzne:

 • Zdolności, umiejętności
 • Preferencje zawodowe
 • Wartości i przekonania
 • Stan fizyczny / zdrowie
 • Zainteresowania
 • Temperament

Czynniki zewnętrzne:

 • Warunki finansowe
 • Przyjaciele, znajomi
 • Rodzina
 • Mobilność (odległość do szkoły, miejsca pracy)

2.2 Propozycje ćwiczeń

 • Wywiad

               W czym jestem dobry?

               Co potrafię?

               Co (wykonywanie jakich czynności) przychodzi mi z łatwością?

 • Co lubię robić w wolnym czasie?

Co sprawia mi radość?

Jaka praca przyniosłaby mi satysfakcję/byłaby spełnieniem moich marzeń i wartości?

W jakich warunkach/ jak chciałbym pracować?

Co jest dla mnie ważne?

Co to znaczy dobra praca? 

Z jakiego powodu chcę pracować? 

 • Lista sukcesów, lista umiejętności
 • Koło umiejętności
 • Bilans potencjału zawodowego
 • Rozsypanki – zdolności i umiejętności do ułożenia w hierarchii
 • Informacja zwrotna od grupy
 • Notatka w encyklopedii
 • Karty DIXIT  - do wykorzystania podczas wywiadu
 • Motywy moich zainteresowań
 • Rozsypanki

2.3 Źródła informacji o zawodach:

 • rozmowa z osobami wykonującymi dany zawód (krewni, znajomi, sąsiedzi, otoczenie)
 • źródła pisane:

-przewodniki po zawodach

-Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych

-strony www:

www.zawodowe.com

www.kluczdokariery.pl/katalogzawodow/

www.opinieouczelniach.pl/katalog-zawodow

www.dokariery.pl

www.perspektywy.pl

www.mapakarier.org 

https://szkolnictwozawodowe.pomorskie.eu

 • zasoby instytucji świadczących usługi informacyjne i poradnictwo  zawodowe: Ochotnicze Hufce Pracy, Szkolne Ośrodki Kariery, Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, Wojewódzki Urząd Pracy - Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej.

2.4. Źródła informacji o rynku pracy:

 • Dane statystyczne i analizy:

-Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy www.porp.pl

-Publiczne Służby Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl

-Wojewódzki Urząd Pracy www.wup.gdansk.pl

-Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl

-Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową www.ibngr.edu.pl

-Rynek Pracy Sedlak & Sedlak www.rynekpracy.pl

 • Bieżące informacje w mediach o planowanych inwestycjach i trendach w gospodarce krajowej i zagranicznej.

W załączniku doradczynie zawodowe z CIiPKZ udostępniają zeszyt ćwiczeń „Odkryj siebie”, który można wykorzystać w pracy z uczniami. Ponadto, na stronie WUP w Gdańsku, pod tym linkiem: http://www.wup.gdansk.pl/artykuly/1178.html#tabName=tab4 znajduje się wiele innych publikacji, zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Dziękujemy za przybycie na szkolenie, zapraszamy na następne spotkanie w ramach ”Sieci doradców zawodowych w powiecie chojnickim”, które planowane jest na 29 maja 2018 roku – niebawem szczegółowe informacje przekażemy bezpośrednio do szkół.

Opracowanie

Alina Urbańska

powiatowy konsultant

ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

trendy na rynku pracy