Aktualności
Strona główna | Aktualności
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach
Informacja z dnia: 2018-03-28

Zgodnie z założeniami projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej”, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach odbyło się szkolenie rady pedagogicznej w zakresie tworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach kształcenia zawodowego. Warsztaty miały miejsce 19 i 20 marca 2018 roku.

Od czasu wprowadzenia obowiązku organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) w szkołach, także kształcenia zawodowego powstało wiele różnych publikacji zawierających sugestie, co do kształtu tego dokumentu, stąd konieczne są szkolenia rad pedagogicznych, jako tych, którzy w głównej mierze zadania w ramach WSDZ w szkole będą realizować.

W związku tym, uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawami prawnymi wprowadzającymi WSDZ do tego typu szkół, potrzebą prowadzenia działań z poradnictwa zawodowego w tych szkołach, głównymi założeniami WSDZ, kto i jakie zadania może w ramach WSDZ w szkole realizować oraz poznali zasady tworzenia rocznego planu realizacji działań z WSDZ.

Zajęcia miały charakter warsztatów z elementami wykładu. Całość poprowadziła Alina Urbańska powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Opracowanie

Alina Urbańska

powiatowy konsultant

ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

trendy na rynku pracy