Aktualności
Strona główna | Aktualności
Oferta kształcenia na rok szkolny 2018/2019
Informacja z dnia: 2018-03-18

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ POWIATU CHOJNICKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Przedstawiamy ofertę kształcenia na rok szkolny 2018/2019 skierowaną do tegorocznych absolwentów klas III gimnazjum.

Oferta szkół kształcenia zawodowego powiatu chojnickiego, które biorą udział w projekcie „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim", w branżach kluczowych ICT i elektronika oraz transport, logistyka i motoryzacja.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf - Pomorski” w Chojnicach

Technikum nr 1 w Chojnicach  kształci w następujących zawodach:

 • Technik mechatronik (zawód objęty projektem unijnym)
 • Technik elektronik (zawód objęty projektem unijnym)
 • Technik informatyk
 • Technik budownictwa
 • Technik elektryk
 • Technik mechanik
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa – Patrona Rzemieślników w Chojnicach

ZSP nr 2 w Chojnicach  kształci w następujących zawodach:

 • Mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, technik pojazdów samochodowych (zawody objęte projektem unijnym)

Zawody na poziomie technikum (Technikum nr 4)

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik technologii drewna

Zawody na poziomie branżowej szkoły I stopnia

 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz

Klasa wielozawodowa w zawodach:

 • cukiernik
 • elektromechanik
 • elektryk
 • krawiec
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz - tynkarz
 • piekarz
 • rolnik
 • tapicer
 • wędliniarz

Korzyści płynące dla uczniów, którzy zdecydują się podjąć naukę w zawodach objętych projektem unijnym „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim":

1. W zakresie wsparcia uczniów:

 • dodatkowe staże i praktyki zawodowe u pracodawców (środki finansowe dla uczniów 500 zł – wg wytycznych do projektu),
 • dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych,
 • zajęcia laboratoryjne,
 • uzyskanie dodatkowych uprawnień w branży ICT i elektronika oraz motoryzacja np. zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe, uprawnienia SEP, prawo jazdy kat. B,
 • doposażenie pracowni specjalistycznych,
 • udział w warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. W zakresie współpracy z instytucjami zewnętrznymi:

 • uczelniami wyższymi np.: Politechnika Koszalińska (zajęcia laboratoryjne, wyjazdy studyjne, wsparcie merytoryczne nauczycieli i uczniów, rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów),
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach,
 • Pracodawcami Pomorza.

3. W zakresie współpracy z pracodawcami:

 • organizacji praktyk,
 • organizacji staży, kursów,
 • zawierania porozumień i tworzenie klas patronackich,
 • wsparcia  merytorycznego uczniów,
 • tworzenia szkolnych programów nauczania,
 • organizacji konkursów, olimpiad i turniejów,
 • organizacji targów,
 • przeprowadzania egzaminów czeladniczych.

 

Technikum im. Stefana Bieszka

Kierunki kształcenia:

 • Technik Ekonomista (biznes i zarządzanie)
 • Technik Handlowiec (marketing  i dystrybucja)
 • Technik Informatyk (projektowanie i grafika)

 

Technikum nr 2 w Chojnicach

Technikum nr 2 kształci w zawodach:

 • Technik ekonomista
 • Technik logistyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – specjalność DIETETYK
 • Technik rolnik
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji

 

Technikum nr 3 w Chojnicach

Technikum nr 3 w Chojnicach kształci w zawodach:

 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi  turystycznej
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik organizacji reklamy

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie

Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie kształci w zawodach:

 • Technik informatyk
 • Technik ekonomista

Branżowa Szkoła I stopnia im. Augustyna Szpręgi w Malachinie:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Klasa wielozawodowa- wszystkie zawody  

 

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach

ZSP w Brusach prowadzi nabór do:

Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego

W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest utworzenie jednej klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego z przedmiotami na poziomie rozszerzonym:

 • Klasa I A: 1/2 język polski, WOS, j. obcy
 • Klasa I A: 1/2 geografia, biologia, chemia, j. obcy   

Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach:

 • Sprzedawca
 • Mechanik pojazdów samochodowych/ślusarz
 • Klasa wielozawodowa

 

Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich

LO im. Filomatów Chojnickich prowadzi nabór do klas z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:

 • język polski – historia – język obcy
 • język polski – biologia – język obcy
 • matematyka – fizyka – język obcy
 • biologia – chemia – język obcy
 • geografia – wos – język obcy

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Andersa w Chojnicach

W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest utworzenie pięciu klas pierwszych:

KLASA A HUMANISTYCZNA

przedmioty rozszerzone: język obcy, język polski, historia

KLASA B BIZNESOWA

przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia, matematyka

KLASA C INŻYNIERYJNO - INFORMATYCZNA

przedmioty rozszerzone: język obcy, matematyka, fizyka

przedmiot dodatkowy uzupełniający: informatyka w zastosowaniach

KLASA D i E MEDYCZNO - PRZYRODNICZĄ

przedmioty rozszerzone: język obcy, biologia, chemia

 

Liceum Ogólnokształcącą im. Wincentego Pola w Czersku

LO w Czersku prowadzi nabór do klas o następujących profilach:

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

(z elementami technologii komputerowej)

Przedmioty rozszerzone:  matematyka, fizyka z astronomią, j. obcy

PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY

Przedmioty rozszerzone:  biologia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Przedmioty rozszerzone:  biologia, chemia, j. obcy

PROFIL MUNDUROWY

Przedmioty wiodące:  geografia, matematyka, j. obcy

PROFIL HUMANISTYCZNY

Przedmioty rozszerzone:  język polski, historia, j. obcy

Język obcy:  pierwszy na poziomie zaawansowanym –13 godz. w trzyletnim cyklu kształcenia (kl. I 5 h, II 4h,III 4h), drugi na poziomie rozszerzonym –11 godz. w trzyletnim cyklu kształcenia kl. I 2h, II 5h, III 4h).

 

Wszystkie zawody z oferty kształcenia na rok szkolny 2018/2019 zostały opisane w KATALOGU ZAWODÓW dostępnym na tej Platformie Internetowej pod linkiem: http://www.swdz-chojnice.pl/7/22_katalog_zawodow.html

                                                                                                   Opracowanie

Alina Urbańska

 powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

trendy na rynku pracy