Aktualności
Strona główna | Aktualności
Absolwent na rynku pracy - otwarte dni Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach
Informacja z dnia: 2018-02-27

„ABSOLWENT NA RYNKU PRACY – OTWARTE DNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHOJNICACH”

IX EDYCJA 2018/2019 pn. „Bogaty w wiedzę o rynku pracy”

Cel główny projektu

Kształtowanie wśród młodzieży aktywnych postaw w planowaniu kariery zawodowej oraz podniesienie jej świadomości na temat szans i możliwości aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy.

Uczestnicy projektu

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chojnickiego.

Korzyści dla uczestników projektu

1. Zdobycie wiedzy z zakresu:

   1) Sytuacji na lokalnym rynku pracy,

   2) Pomocy urzędu pracy w:

     a) podjęciu zatrudnienia, bądź

     a) podjęciu działalności gospodarczej

2. Możliwość zaprezentowania swojej wizji aktywności zawodowej i budowania
ścieżki kariery poprzez udział w konkursie.

Działania

1. Zaproszenie do udziału w projekcie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chojnickiego (luty 2018 r.)

2. Spotkanie w PUP Chojnice z przedstawicielami szkół zainteresowanymi udziałem w projekcie oraz powiatowym konsultantem ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego (marzec 2018 r.)

3. Realizacja zajęć warsztatowych prowadzonych przez doradców klienta PUP Chojnice, w zakresie: (wrzesień – listopad 2018 r.)

   a) Sytuacja na lokalnym rynku pracy i zadania CAZ

   b) Kierunki pomocy urzędu pracy w podejmowaniu zatrudnienia i działalności gospodarczej, w tym:

     - pośrednictwo pracy

     - poradnictwo zawodowe

     - szkolenia

     - staże

     - bon na zasiedlenie

     - zwrot kosztów przejazdu

     - dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

4. Konkurs prac dla uczestników projektu (przyjmowanie prac do 31 stycznia 2019 r.)

5. Spotkanie podsumowujące IX edycję projektu i prezentacja prac konkursowych (marzec 2019 r.)

trendy na rynku pracy