Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Chojnicach jest placówką udzielającą szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku od 0 do ukończenia edukacji. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i bezpłatne. Odbywa się zawsze na wniosek rodzica dziecka bądź pełnoletniego ucznia.

Do zadań Poradni należy między innymi udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, czyli szeroko rozumiane doradztwo edukacyjno –zawodowe.

Doradztwo edukacyjno- zawodowe prowadzone przez Poradnię realizowane jest w formie porad indywidualnych, bądź w formie grupowych zajęć warsztatowych lub informacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupowe zajęcia warsztatowe lub informacyjne przeprowadzone przez doradcę zawodowego PP-P w Chojnicach dla uczniów gimnazjum, VII i VIII klas SP, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej możesz zorganizować dla uczniów swojej szkoły, jeżeli jesteś: pedagogiem/ psychologiem/doradcą zawodowym/nauczycielem wychowawcą/nauczycielem koordynującym realizację wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno –zawodowego /dyrektorem szkoły.

Z założenia zajęcia te odbywają się na terenie szkoły w godzinach pracy szkoły. Szczegółową tematykę, zakres zajęć i ich formę oraz czas trwania zajęć każdorazowo należy uzgadniać z prowadzącym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach www.ppp-chojnice.pl

ul Piłsudskiego 30

Kontakt pppchojnice@op.pl 52 33 44 460 stacjonarny 515 262 977 komórkowy

Opracowała Karolina Pestka pedagog/doradca zawodowy PP-P

trendy na rynku pracy