CKZiU

Profesjonalne kształcenie ogólne i zawodowe!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach

Współcześnie większość z nas ma świadomość, że nasze życie zawodowe zależy od posiadanych przez nas kwalifikacji i umiejętności, od znalezienia swojego miejsca w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Oczywista staje się też teza, że kwalifikacje raz uzyskane nie wystarczą na zawsze, ale powinny być ustawicznie zdobywane i pogłębiane.

CKZiU jest publiczną placówką, która umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych osobom dorosłym w każdym momencie życia. Realizujemy także zadania z zakresu kształcenia zawodowego młodzieży we współpracy ze Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Chojnicach min. w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik elektryk, technik mechanik itp..

W zakresie kształcenia osób dorosłych każdy może skorzystać z naszej oferty, absolwenci liceów, techników, zasadniczej szkoły zawodowej i gimnazjów. Wszyscy, którzy chcą sprostać nowym wyzwaniom lub uniknąć wykluczenia zawodowego.

Coraz częściej niezbędnym warunkiem zdobycia lub podniesienia kwalifikacji jest wykształcenie średnie, stąd w CKZiU proponujemy stacjonarnie lub zaocznie naukę w liceum ogólnokształcącym. W przypadku absolwentów zasadniczych szkół zawodowych okres nauki trwa dwa lata.

W szkołach policealnych można zdobyć u nas takie zawody jak:

 • technik usług kosmetycznych,
 • technik administracji,
 • technik informatyk,
 • technik rachunkowości,
 • technik turystyki wiejskiej,
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • technik archiwista,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • florysta.

Bardzo dobrą formą zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych są Kwalifikacyjne Kusy Zawodowe (KKZ), z których mogą skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18 lat bez względu na wykształcenie. Niewątpliwą zaletą tej formy kształcenia jest krótki okres nauki – od 10 do 14 miesięcy, w zależności od liczby godzin określonej w podstawie programowej.

Po ukończeniu KKZ i zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku (OKE) otrzymuje się świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Świadectwo uprawnia do pracy na określonych stanowiskach, dodatkowo uznawane jest w całej Unii Europejskiej.

Na przykład:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych. Czas trwania kursu: 3 semestry

AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

Kwalifikacja w zawodzie: technik usług kosmetycznych

Czas trwania kursu: 2 semestry

AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Kwalifikacja w zawodzie: technik usług kosmetycznych

Czas trwania kursu: 2 semestry

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

Kwalifikacja w zawodzie: technik rolnik, technik agrobiznesu, rolnik

Czas trwania kursu: 2 semestry

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacja w zawodzie: technik rachunkowości, technik ekonomista

Czas trwania kursu: 2 semestry

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Kwalifikacja w zawodzie: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik

Czas trwania kursu: 3 semestry

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

Kwalifikacja w zawodzie: technik handlowiec

Czas trwania kursu: 2 semestry

AU.12. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kwalifikacja w zawodzie: technik przemysłu mody, krawiec

Czas trwania kursu: 3 semestry

AU.15.Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Kwalifikacja w zawodzie: stolarz, technik technologii drewna

Czas trwania kursu: 3 semestr

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Kwalifikacja w zawodzie: technik organizacji reklamy

Czas trwania kursu: 2 semestry

BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Kwalifikacja w zawodzie: murarz – tynkarz,

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

Nasza oferta zawiera ponad 40 kwalifikacji. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej naszej placówki: www.ckziuchojnice.pl.

 

To nie wszystko!

Jesteśmy ważnym ośrodkiem egzaminacyjnym w kształceniu zawodowym młodzieży i osób dorosłych dla wielu kwalifikacji w zawodach np.:

 • technik administracji
 • technik rachunkowości
 • technik organizacji reklamy
 • technik informatyk
 • technik budownictwa
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik przemysłu mody
 • sprzedawca
 • kucharz
 • krawiec
 • stolarz

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w naszej placówce jest wyższa od średniej w kraju i województwie pomorskim.

Posiadamy również Szkolną platformę internetową MOODLE, którą wykorzystujemy do kontaktu ze słuchaczami i umieszczania tam materiałów wspomagających naukę. Na platformie została utworzona odpowiednia struktura edukacyjna udostępniona wszystkim chętnym wraz z odpowiednią ilością miejsca i profili.

W trakcie nauki w naszej placówce dodatkowo dbamy o kompetencje personalno-społeczne słuchaczy, które pozwalają dobrze poruszać się na rynku pracy.

Każdy słuchacz pozna:

 • Czego naprawdę oczekują współcześni pracodawcy?
 • Jakie kompetencje zwiększają szanse na rynku pracy?
 • Jak skutecznie poszukiwać pracę?

W tym pomagają doradcy zawodowi ze Szkolnego Ośrodka Kariery „Kreator”, który działa w naszej placówce. Każdy bezpłatnie może skorzystać z usług SzOK!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach

ul. Świętopełka 3

89-600 Chojnice

tel./fax 52 397 49 16

poczta@ckziuchojnice.pl

www.ckziuchojnice.pl

Chcesz nas lepiej poznać zobacz prezentację!

 

Opracowanie Alina UrbańskaPliki do pobrania:
ikona pptx Prezentacja (27.22 MB)
trendy na rynku pracy