Katalog zawodów
Strona główna | Katalog zawodów
Katalog zawodów

KATALOG ZAWODÓW, W KTÓRYCH PROWADZI KSZTAŁCENIE ZAWODOWE POWIAT CHOJNICKI

wg. obszarów kształcenia zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (Rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego)

AU – obszar administracyjno-usługowy

BD – obszar budowlany

EE – obszar elektryczno-elektroniczny

MG – obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy

RL – obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska

TG – obszar turystyczno-gastronomiczny

MS – obszar medyczno-społeczny

 

 

 

trendy na rynku pracy