Katalog zawodów
Strona główna | Katalog zawodów
Informacje ogólne

KATALOG ZAWODÓW prezentuje wszystkie zawody, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe przez szkoły Powiatu Chojnickiego.

Został opracowany na podstawie obszarów kształcenia zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (Rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego).

Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano 8 obszarów kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia oznaczono w następujący sposób:

1. AU – administracyjno-usługowy;

2. BD – budowlany;

3. EE – elektryczno-elektroniczny;

4. MG – mechaniczny i górniczo-hutniczy;

5. RL – rolniczo-leśny z ochroną środowiska;

6. TG – turystyczno-gastronomiczny;

7. MS – medyczno-społeczny;

8. ST – artystyczny.

 

Obszary kształcenia obejmują zawody pogrupowane pod względem wspólnych efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach to wyodrębniony obszar wiedzy i umiejętności po opanowaniu, którego można pracować na określonym stanowisku pracy. W założeniu w ten sposób opisane kształcenie w zawodzie przybliża się do rzeczywistych potrzeb pracodawców.

Szkoły, które prowadzą kształcenie zawodowe w powiecie chojnickim:

  • Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach ul. Nowe Miasto 4-6
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf - Pomorski” w Chojnicach
  • Technikum nr 2 w Chojnicach ul. Dworcowa 1
  • Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach
  • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa – Patrona Rzemieślników w Chojnicach
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Augustyna Szpręgi w Malachinie
  • Medyczno-Społeczny Zespół Policealnych w Chojnicach
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach    
trendy na rynku pracy