Katalog zawodów
Strona główna | Katalog zawodów
Katalog zawodów szkolnictwa branżowego, w których prowadzi kształcenie zawodowe Powiat Chojnicki (od 1 września 2019 r.)

KATALOG ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO, W KTÓRYCH PROWADZI KSZTAŁCENIE ZAWODOWE POWIAT CHOJNICKI (od 1 września 2019 r.)

wg. branż, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego - Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316);

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245); Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 991).

Branża Audiowizualna (AUD)

Branża Budowlana (BUD)

Branża Drzewno - Meblarska (DRM)

Branża Ekonomiczno - Administracyjna (EKA)

Branża Elektroenergetyczna (ELE)

Branża Elektroniczno - Mechatroniczna (ELM)

Branża Fryzjersko - Kosmetyczna (FRK)

Branża Handlowa (HAN)

Branża Hotelarsko - Gastronomiczno - Turystyczna (HGT)

Branża Mechaniczna (MEC)

Branża Motoryzacyjna (MOT)

Branża Ochrony i Bezpieczeństwa Osób i Mienia (BPO)

Branża Ogrodnicza (OGR)

  • Florysta

Branża Opieki Zdrowotnej (MED)

  • Protetyk słuchu
  • Higienistka stomatologiczna
  • Technik masażysta
  • Terapeuta zajęciowy
  • Opiekun medyczny
  • Technik dentystyczny

Branża Poligraficzna (PGF)

Branża Pomocy Społecznej (SPO)

  • Opiekunka dziecięca

Branża Przemysłu Mody (MOD)

Branża Rolno - Hodowlana (ROL)

Branża Spedycyjno - Logistyczna (SPL)

Branża Pomocy Spożywcza (SPC)

Branża Teleinformatyczna (INF)

trendy na rynku pracy