Dobre praktyki
Strona główna | Dobre praktyki
Targi Edukacji i Pracy pn. Dobra szkoła-doskonały pracownik
Informacja z dnia: 2019-06-02

W dniu 03.04.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach odbyły się Targi Edukacji i Pracy pn. „Dobra szkoła - doskonały pracownik”, które były przeznaczone dla absolwentów tej szkoły, kształcących się w 7 zawodach oraz klasy III LO. Na targi licznie przybyli pracodawcy z branż związanych z kierunkami kształcenia realizowanymi w Technikum nr 1 w Chojnicach, a także szkoły oferujące kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i szkół policealnych.

To swoiste spotkanie z pracodawcami zostało zorganizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Chojnicach, Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator”, CKZiU w Chojnicach, w tym powiatowego konsultanta ds. doradztwa zawodowego, oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP. Realizacja targów jest zgodna z założeniami projektu unijnego „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w ramach, którego funkcjonuje „ Sieć współpracy i wsparcia dla szkół osób, instytucji świadczących usługi z poradnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” oraz utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Otwarcia przedsięwzięcia dokonał dyrektor szkoły Adam Krause, który przedstawił cel i program targów, a następnie powitał przybyłych gości, wystawców oraz młodzież, która poszukuje swojego miejsca na lokalnym rynku pracy.

W targach uczestniczyło 24 wystawców. Ofertę zatrudnienia prezentowali lokalni pracodawcy oraz Powiatowy Urząd Pracy. Ofertę edukacyjną zaprezentowały również Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach. Ponadto, stoiska informacyjno-doradcze przygotowały: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator” CKZiU oraz Fundacja Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej. Przybyła na targi młodzież mogła skorzystać z pomocy doradcy zawodowego i pośrednika pracy oraz asystenta EURODESK. W trakcie targów młodzież korzystała z symulacji rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzonej przez Agnieszkę Bondarenko z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Słupsku, która zgromadziła liczną grupę zainteresowanych.

Podczas spotkania młodzi ludzie mieli okazję wysłuchać krótkich prelekcji przedstawionych przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na temat: „ Fundusze unijne dla młodych”, informacje przekazywała Małgorzata Pluto-Prądzyńska, Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej na temat: "Wolontariat młodzieżowy - gdzie i po co?", informacje przekazywał Michał Karpiak oraz przez Powiatowy Urząd Pracy na temat: „Własna firma w 11 krokach”, wiedzę w tej kwestii przekazała Monika Pietrzak.

Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły Adam Krause zaprosił wszystkich pracodawców na panel dyskusyjny, który dotyczył reformy kształcenia zawodowego i roli pracodawców w kształceniu w zawodach szkolnictwa branżowego. W trakcie dyskusji poruszano zagadnienia dotyczące kształcenia zawodowego w świetle obecnych zmian, efektywność kształcenia zawodowego z perspektywy pracodawców oraz realizację praktyk zawodowych bezpośrednio u pracodawców.

Lista wystawców:

 • Zremb Chojnice S.A. Zakład Budowy Maszyn
 • Mostostal Chojnice
 • KB Sp. z o.o.
 • Polipol Meble Polska
 • Polcom Group
 • Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak
 • Solpower
 • Regalux
 • Zielone Domy
 • Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi
 • Moto-Zych
 • Radpol
 • Goodvalley Polska
 • ENEA Operator
 • SPR Polska
 • Przedsiębiorstwo Elektryczno-Inżynieryjne ELMORT
 • Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach
 • Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator” CKZiU w Chojnicach
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach
 • Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach
 • Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej

Autor tekstu: Magdalena Kamowska

trendy na rynku pracy