Dobre praktyki
Strona główna | Dobre praktyki
Jak tworzyć Program realizacji WSDZ, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie doradztwa zawodowego
Informacja z dnia: 2018-10-25

 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 22 września br. miało miejsce spotkanie robocze Pomorskiej Sieci Powiatowych Konsultantów. Spotkanie zorganizowała Barbara Szymańska - wojewódzka koordynator doradztwa zawodowego, na życzenie członków sieci.

W związku z wejściem w życie od 1 września 2018 roku Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego, pojawiły się istotne pytania na temat: jak sporządzić w oparciu o zapisy w/w rozporządzenia realny dokument, który jest narzędziem do realizacji działań z doradztwa zawodowego w szkołach nowego ustroju. Stąd, na spotkaniu przeanalizowano przepisy prawa regulujące doradztwo zawodowe w szkołach oraz dwa akty prawa wg., których doradztwo zawodowe ma być realizowane. Ponadto, analizowano proponowaną strukturę „Programu realizacji WSDZ” dla szkół podstawowych i branżowych szkół I stopnia oraz cele na poszczególnych etapach edukacji, treści programowe, a także warunki i sposoby realizacji.

Spotkanie prowadziła Alina Urbańska (Powiat Chojnicki) ze wsparciem eksperckim Jolanty Bryłki (Powiat Kwidzyński) i Katarzyny Chojeckiej (Powiat Gdański).

Efekty spotkania to wypracowane propozycje „Programów realizacji WSDZ” dla szkół podstawowych i BS I st., które zostały udostępnione doradcom/liderom doradztwa zawodowego działającym w powiatowych sieciach doradców zawodowych.

Opracowanie

Alina Urbańska doradca zawodowy,
powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

trendy na rynku pracy