Powiatowy Urząd Pracy

CELE I ZADANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Chojnicki.

PUP Chojnice działa w granicach administracyjnych Powiatu Chojnickiego
i zakresem swego działania obejmuje:

 • Miasto Chojnice
 • Gminę Chojnice
 • Miasto i Gminę Brusy
 • Miasto i Gminę Czersk
 • Gminę Konarzyny

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach mieści się w dwupiętrowym, wolnostojącym budynku przy ul. Lichnowskiej 5. (jak dojechać)

Osoby zainteresowane ofertą Urzędu Pracy mogą korzystać z pomocy informacyjnej i doradczej w punktach mieszczących się poza siedzibą urzędu.

Są to Punkty Obsługi Klienta w Czersku i Brusach oraz w Kreatorze Przedsiębiorczości – Punkcie wspierania Samozatrudnienia mieszczącym sięw budynku Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowym w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a – pokój 109.

 

DANE KONTAKTOWE

 

AKTY PRAWNE 

 

TERMINARZE 

 

STAWKI

 

 

STATYSTYKI I ANALIZY URZĘDU

 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (CAZ) jest działem, funkcjonującym w strukturze urzędu pracy. W jego skład wchodzą dwa referaty:

 • Referat Usług Rynku Pracy
 • Referat Instrumentów Rynku Pracy

Do podstawowych zadań realizowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:

 

OFERTA GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH W PUP CHOJNICE

 

JAK PRZYGOTOWAĆ CV? 

 

JAK NAPISAĆ LIST MOTYWACYJNY 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ? 

 

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

 

BAROMETR ZAWODÓW 2017 to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza określająca zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach w nadchodzącym roku. W ramach umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

a samorządem województwa pomorskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach, 30 sierpnia 2016 roku przystąpił do realizacji badania „Barometr zawodów”. Badanie miało charakter ogólnopolski i zostało przeprowadzone na terenie wszystkich powiatowych urzędów pracy w Polsce.

W powiecie chojnickim badanie prowadziło 8 ekspertów- pracowników PUP Chojnice – zajmujących stanowiska kluczowe, tj. pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego.

Badanie ukierunkowane było na uzyskanie odpowiedzi na 2 istotne zagadnienia:

 • Jak zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie w nadchodzącym roku? Czy będzie ono rosnąć, maleć, czy pozostanie bez zmian?
 • Jak będzie się kształtować relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników w danym zawodzie? Czy wystąpi deficyt poszukujących pracy czy ich nadwyżka, czy może popyt i podaż zrównoważą się?

Efektem końcowym badania było wskazanie 3 grup zawodów: nadwyżkowych, deficytowych oraz pozostających w równowadze pomiędzy podażą a popytem na rynku pracy.

Po przeprowadzeniu paneli eksperckich w każdym z powiatów utworzono bazę lokalnych zawodów, które zostały scalone i zamieszczone na stronie: https://barometrzawodow.pl/pomorskie/plakaty )

 

PROGRAMY NA RZECZ MŁODYCH

 • projekt „Absolwent na rynku pracy”
 • projekt „I raz w CAZ”
 • staż
 • Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

 

AKTUALNOŚCI 

trendy na rynku pracy