Po szkole podstawowej

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej 1 września 2019.

Kliknij na wybrany rodzaj szkoły, by zobaczyć, jaką ofertę edukacyjną znajdziesz w powiecie chojnickim.

 

Dostępne na doradztwo.org.edu.pl.

Pod powyższym linkiem znajdują się również informacje dotyczące ZASOBÓW DO PRACY Z UCZNIAMI KLAS 7-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w tych szkołach.

Branżowa szkoła I stopnia:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Chojnicach - Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach www.zs2chojnice.pl

Branżowa Szkoła I stopnia w Brusach - Zespół Szkół w Brusach www.zsbrusy.pl

Branżowa Szkoła I stopnia w Malachinie - Zespół Szkół w Malachinie www.malachin.edu.pl

Branżowa szkoła II stopnia:

Branżowa Szkoła II stopnia w Chojnicach - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach www.ckziuchojnice.pl

W Branżowej Szkole II Stopnia mogą kontynuować naukę absolwenci Branżowych Szkół I Stopnia w zawodach, które posiadają wspólne kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

Obecnie będzie prowadzony nabór na rok szkolny 2021/2022. Zgodnie z ofertą można kształcić się w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik mechanik, technik handlowiec. Szczegóły na powyższej stronie internetowej.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia i gimnazjum - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brusach https://zsbrusy.pl/liceum-ogolnoksztalcace-dla-doroslych

Szkoła policealna:

Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach www.szkolamedyk.eu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach www.ckziuchojnice.pl

Technikum:

Technikum nr 1 w Chojnicach http://technikum1chojnice.pl/

Technikum nr 2 w Chojnicach www.zskp.chojnice.pl/

Technikum nr 3 w Chojnicach im. Bohaterów Szarży pod Krojantami www.tech3chojnice.pl

Technikum im. Stefana Bieszka - Zespół Szkół w Chojnicach rekrutacja ; www.zs-chojnice.pl/

Liceum ogólnokształcące:

Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich - Zespół Szkół w Chojnicach rekrutacja ; www.zs-chojnice.pl/

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach www.2lochojnice.pl

Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola http://lowczersku.ehost.pl/

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach https://zsbrusy.pl/kaszubskie-liceum-ogolnoksztalcace

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Bardzo dobrą formą zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych są Kwalifikacyjne Kusy Zawodowe (KKZ), z których mogą skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18 lat bez względu na wykształcenie. Zalety tej formy kształcenia, jest bezpłatna i krótki okres nauki od 12 do 18 miesięcy.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach www.ckziuchojnice.pl

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy:

Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach www.zsschojnice.pl/

Zespół Szkół Specjalnych w Czersku www.zssczersk.pl/

Szkoła wyższa:

Propozycja dla tych, którzy chcą studiować!

Warto skorzystać z opracowań serwisu edukacyjnego www.kierunkistudiów.pl tutaj znajdziesz następujące informacje:
Co warto studiować?
Jaką uczelnię wybrać?
Jakie przedmioty zdawać na maturze pod kątem wybranej uczelni i kierunku studiów?
Co po studiach?
Opisy ponad 120 kierunków studiów.

Dla przyszłych studentów polecamy też strony:
www.studia.net/
www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=171
www.nauka.gov.pl/dla-studentow-i-doktorantow/wybierz-studia-portal-informacyjny.html
studia w Trójmieście: www.centrumtalentow.quellio.com/wybor-kierunku

Chojnickie uczelnie wyższe:

Spocka Szkoła Wyższa www.ssw-sopot.pl/chojnice/

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania www.pomeraniachojnice.edu.pl

trendy na rynku pracy