Medyczno - Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach

Twoja przyszłość … mamy na nią pomysł

SZKOŁA  PUBLICZNA BEZPŁATNA 

Umożliwia kształcenie młodzieży i dorosłych z wykształceniem średnim (bez matury) w każdym momencie życia.

Mamy wśród szkół o podobnych profilach bardzo dobrą zdawalność egzaminów zewnętrznych !!!

Nauka w szkole kończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu w języku polskim i angielskim.

Osoby kończące naukę otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uznawane wśród pracodawców !!!

NASI ABSOLWENCI  ZNAJDUJĄ  PRACĘ  W POLSCE  I ZA  GRANICĄ  !!!

Można zdobyć u nas takie zawody jak:

  • Technik masażysta (2 lata)
  • Opiekun medyczny (1 rok)
  • Terapeuta zajęciowy (2 lata)
  • Higienistka stomatologiczna (2 lata)
  • Opiekunka dziecięca (2 lata)
  • Protetyk słuchu (2 lata)

System kształcenia dzienny, wieczorowy i zaoczny, uruchomienie kierunku zależy od liczby kandydatów.

 

ZALETY SZKOŁY:

  • kształcenie w poszukiwanych na rynku zawodach
  • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
  • organizujemy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
  • posiadamy również Szkolną platformę internetową MOODLE, w której umieszczone są materiały wspomagające naukę.

Medyczno- Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach
ul.Świętopełka 3
89-600 Chojnice

Adres e-mail : medyk@chojnice.pl

Tel.: (52)3973612

http://www.szkolamedyk.pl/

 

trendy na rynku pracy