Poszukiwany, poszukiwana
Strona główna | Poszukiwany, poszukiwana
Prognozowane zapotrzebowanie na zawody Powiat chojnicki, prognoza na rok 2017

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody Powiat chojnicki, prognoza na rok 2017

 

zawody deficytowe

agenci ubezpieczeniowi
asystenci i technicy dentystyczni
betoniarze i zbrojarze
biolodzy,
biotechnolodzy,
biochemicy
blacharze i lakiernicy samochodowi
cieśle i stolarze budowlani
dekarze i blacharze budowlani
elektromechanicy i elektromonterzy
farmaceuci
floryści
fryzjerzy
graficy komputerowi
instruktorzy rekreacji i sportu
inżynierowie budownictwa
inżynierowie mechanicy
kelnerzy i barmani
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
kierownicy budowy
kierownicy ds. produkcji
kucharze
lekarze
masarze i przetwórcy ryb
mechanicy maszyn i urządzeń
mechanicy pojazdów samochodowych
monterzy instalacji budowlanych
monterzy konstrukcji metalowych
monterzy okien i szklarze
murarze i tynkarze
nauczyciele języków obcych i lektorzy
nauczyciele praktycznej nauki zawodu
nauczyciele przedmiotów zawodowych
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
piekarze
pielęgniarki i położne
posadzkarze
pracownicy ds. budownictwa drogowego
pracownicy poligraficzni
przedstawiciele handlowi
samodzielni księgowi
spawacze
specjaliści ds. finansowych
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
specjaliści technologii żywności i żywienia
spedytorzy i logistycy
szefowie kuchni
tapicerzy
technicy budownictwa
technicy elektrycy

zawody w równowadze

administratorzy stron internetowych
analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
animatorzy kultury i organizatorzy imprez
architekci i urbaniści
architekci krajobrazu
archiwiści i muzealnicy
bibliotekoznawcy,
bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
brukarze
ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
cukiernicy
dentyści
diagności samochodowi
dziennikarze i redaktorzy
filolodzy i tłumacze
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
fizjoterapeuci i masażyści
fotografowie
geodeci i kartografowie
gospodarze obiektów,
portierzy, woźni i dozorcy
inspektorzy nadzoru budowlanego
instruktorzy nauki jazdy
inżynierowie chemicy i chemicy
inżynierowie elektrycy i energetycy
kamieniarze
kierowcy samochodów osobowych
kierownicy ds. usług
kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
kierownicy sprzedaży
kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych
kosmetyczki krawcy i pracownicy produkcji odzieży
lakiernicy
listonosze i kurierzy
magazynierzy
malarze budowlani
marynarze, pracownicy obsługi statków i portów
meteorolodzy, geolodzy, geografowie
monterzy elektronicy
monterzy maszyn i urządzeń
nauczyciele nauczania początkowego
nauczyciele przedszkoli
nauczyciele szkół specjalnych
ogrodnicy i sadownicy
operatorzy aparatury medycznej
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
operatorzy maszyn włókienniczych
operatorzy obrabiarek skrawających
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
opiekunki dziecięce
optycy i pracownicy wytwarzający protezy
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
pomoce kuchenne
pomoce w gospodarstwie domowym
pozostali specjaliści edukacji
pracownicy administracyjni i biurowi
pracownicy ds. jakości
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
pracownicy myjni, pralni i prasowalni
pracownicy obsługi ruchu szynowego
pracownicy ochrony fizycznej
pracownicy poczty
pracownicy przetwórstwa metali
pracownicy przetwórstwa spożywczego
pracownicy służb mundurowych
pracownicy sprzedaży internetowej
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
pracownicy zajmujący się zwierzętami
prawnicy
projektanci i administratorzy baz danych,
programiści
projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
psycholodzy i psychoterapeuci
ratownicy medyczni
recepcjoniści i rejestratorzy
robotnicy budowlani
robotnicy leśni
robotnicy obróbki drewna i stolarze
robotnicy obróbki skóry
rybacy
sekretarki i asystenci
socjolodzy i specjaliści ds. badań społecznoekonomicznych
specjaliści administracji publicznej
specjaliści ds. organizacji produkcji
specjaliści ds. rynku nieruchomości
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
specjaliści telekomunikacji
sprzątaczki i pokojowe
sprzedawcy i kasjerzy
technicy mechanicy
technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
weterynarze
windykatorzy
wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
zaopatrzeniowcy i dostawcy

zawody nadwyżkowe

ekonomiści
inżynierowie inżynierii środowiska
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
obuwnicy
pedagodzy
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
pracownicy socjalni
rolnicy i hodowcy
specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
specjaliści rolnictwa i leśnictwa
ślusarze
technicy informatycy
terapeuci zajęciowi

 

trendy na rynku pracy