Poszukiwany, poszukiwana
Strona główna | Poszukiwany, poszukiwana
Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie chojnickim. Raport I/2020 w zawodzie ŚLUSARZ

Raport przedstawia wyniki wspólnych działań zespołu pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach, pracodawców, bezrobotnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu chojnickiego.

Celem badania było zebranie informacji niezbędnych do oceny bieżącej sytuacji oraz wskazanie tendencji lokalnego rynku pracy w zakresie oczekiwań, potrzeb kadrowych i szkoleniowych oraz sytuacji ekonomicznej. Opracowanie może stanowić przewodnik zarówno dla pracodawców, potencjalnych pracowników, jak również obecnych i przyszłych absolwentów szkół kształcących się w kierunkach związanych z produkcją i obróbką elementów metalowych. Ponadto pozwoli na analizę przygotowania absolwentów do planowania i rozwoju kariery zawodowej.

Stanowi też istotne źródło informacji zawodowej dla tych, którzy po ukończeniu szkoły podstawowej zamierzają kształcić się w tym zawodzie.Pliki do pobrania:
trendy na rynku pracy