Poszukiwany, poszukiwana
Strona główna | Poszukiwany, poszukiwana
Prognoza zapotrzebowania na pracowników w powiecie chojnickim w 2021 r.-BAROMETR ZAWODÓW 2021

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody Powiat chojnicki,
prognoza na rok 2021

„Barometr” to krótkookresowa (jednoroczna)  prognoza zapotrzebowania na zawody.

Metodologia badania „Barometr zawodów” została wypracowana w Szwecji w latach dziewięćdziesiątych XX w. W 2009 Barometr trafił do Polski za sprawą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – przeprowadzono pilotaż w sześciu powiatach Małopolski, następnie rozszerzono Barometr na cały region.

Od 2015 roku badanie jest realizowane w całej Polsce – we wszystkich powiatach.

Prognozy tworzone są na podstawie opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału każdego roku, w każdym powiecie w Polsce spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach.

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności
ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy
i spełniających wymagania pracodawców.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż patrząc na dane historyczne z poprzednich lat wyraźnie widać, które zawody regularnie powtarzają się w zawodach nadwyżkowych. Te dane mogą stanowić pewną przesłankę do zastanowienia się nad wyborem zawodu przez przyszłych absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej, a także przez absolwentów tych kierunków kształcenia szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju zawodowego, a tym samym lepszego odnalezienia się na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

Zachęcam do głębszej analizy danych na stronie: https://barometrzawodow.pl/

Materiały dla doradców zawodowych do przeprowadzenia zajęć z młodzieżą na temat: Wszystko o … BAROMETRZE ZAWODÓW, czyli prognozie o sytuacji w zawodach na rynku pracy, dostępne pod tym linkiem:

http://www.swdz-chojnice.pl/aktualnosci/276_wszystko_o____barometrze_zawodow.html

Opracowanie: Alina Urbańska
powiatowy konsultant ds. doradztwa
edukacyjno-zawodowegoPliki do pobrania:
trendy na rynku pracy