Poszukiwany, poszukiwana
Strona główna | Poszukiwany, poszukiwana
Prognoza zapotrzebowania na pracowników w powiecie chojnickim w 2019 r. - BAROMETR ZAWODÓW 2019

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody Powiat chojnicki, prognoza na rok 2019

 

zawody deficytowe

Architekci i urbaniści
Asystenci w edukacji
Betoniarze i zbrojarze
Blacharze i lakiernicy samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Graficy komputerowi
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie elektrycy i energetycy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
Kierownicy budowy
Kosmetyczki
Kucharze

Magazynierzy
Masarze i przetwórcy ryb
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy konstrukcji metalowych
Monterzy okien i szklarze
Murarze i tynkarze
Nauczyciele języków obcych i lektorzy
Nauczyciele przedszkoli
Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Piekarze Pielęgniarki i położne
Pomoce kuchenne
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy ds. jakości
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy ds. techniki dentystycznej
Pracownicy ochrony fizycznej
Pracownicy przetwórstwa spożywczego
Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
Pracownicy służb mundurowych
Przedstawiciele handlowi
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy leśni
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Samodzielni księgowi
Spawacze
Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy i kasjerzy
Szefowie kuchni
Ślusarze
Tapicerzy

zawody w równowadze

Administratorzy stron internetowych
Agenci ubezpieczeniowi
Akustycy i realizatorzy dźwięku
Analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
Animatorzy kultury i organizatorzy imprez
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Ceramicy przemysłowi
Dentyści
Diagności samochodowi
Dziennikarze i redaktorzy
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych Inspektorzy nadzoru budowlanego Instruktorzy nauki jazdy Instruktorzy rekreacji i sportu Inżynierowie chemicy i chemicy Inżynierowie inżynierii środowiska Inżynierowie mechanicy
Kamieniarze
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy ds. logistyki
Kierownicy ds. produkcji
Kierownicy ds. usług
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
Kierownicy sprzedaży
Kierownicy w instytucjach społecznych i kultury
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Lakiernicy
Lekarze
Listonosze i kurierzy
Logopedzi i audiofonolodzy
Marynarze, pracownicy obsługi statków i portów
Meteorolodzy, geolodzy, geografowie
Monterzy elektronicy
Monterzy maszyn i urządzeń
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych
Obuwnicy
Ogrodnicy i sadownicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych
Operatorzy maszyn włókienniczych
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
Opiekunki dziecięce
Optycy i pracownicy wytwarzający protezy
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
Pomoce w gospodarstwie domowym
Pozostali specjaliści edukacji
Pracownicy ds. budownictwa drogowego
Pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
Pracownicy myjni, pralni i prasowalni
Pracownicy obsługi ruchu szynowego
Pracownicy poczty
Pracownicy poligraficzni
Pracownicy przetwórstwa metali
Pracownicy socjalni
Pracownicy sprzedaży internetowej
Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
Pracownicy usług pogrzebowych
Pracownicy zajmujący się zwierzętami
Prawnicy
Projektanci i administratorzy baz danych, programiści
Projektanci wzornictwa przemysłowego
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Robotnicy obróbki skóry
Rybacy
Rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych
Sekretarki i asystenci
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społecznoekonomicznych
Specjaliści ds. finansowych
Specjaliści ds. organizacji produkcji
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
Specjaliści rolnictwa i leśnictwa
Specjaliści telekomunikacji
Spedytorzy i logistycy
Technicy budownictwa
Technicy mechanicy
Weterynarze
Windykatorzy
Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i dostawcy

zawody nadwyżkowe

Ekonomiści
Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
Pedagodzy
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
Rolnicy i hodowcy
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Technicy informatycy

 Pliki do pobrania:
trendy na rynku pracy