Eurodesk

Czym jest Eurodesk?

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej    i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+"

Eurodesk to sieć działająca w 34 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące   z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska .

Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców, a tym samym i nasze.

Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej prowadzi lokalny punkt informacyjny Eurodesk w Chojnicach. Mieści się on w Samorządnym Centrum Młodzieżowym przy ul. Koszarowej 8. W ofercie punktu jest m.in. doradztwo oraz prowadzenie "eurolekcji".

Eurolekcje dzielimy na pięć tematów: "Eurostudia", "Europraca", "Eurowolontariat", "Euroszanse", "Euroaktywacja". Dotycza one m.in studiów, pracy oraz wolontariatu za granicą, korzyści i szans jakie daje Unia Europejska młodym ludziom oraz projektów młodzieżowych. Lekcje przeprowadzane są bezpłatnie przez trenera warsztatów.

Kontakt do trenera warsztatów: paulinaciesielska17@gmail.com bądź tel. 787 378 260


Źródło: Eurodesk Polska

trendy na rynku pracy