WSDZ
Strona główna | Aktualności
Wzorcowe propozycje realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla wszystkich typów szkół

Proponujemy zapoznać się z wzorcowymi rozwiązaniami organizacyjnymi funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradz­twa zawodowego (WSDZ) dla wszystkich typów szkół. Zostały opracowane w ramach projektu współfinan­sowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dokumenty te (WSDZ) zostały przygotowane w celu wsparcia szkół w organizowaniu działań związanych z doradztwem zawodowym. Szkoła może dostosować proponowane rozwiązania do swoich potrzeb i możliwości. Pliki do pobrania:
trendy na rynku pracy