Vademecum doradcy
Strona główna | Aktualności
Infodoradca plus

Opisy 250 zawodów z klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Zachęcam do zapoznania się w nowymi materiałami zawodoznawczymi, zamieszczonymi na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca

Na ten moment zamieszczono w bazie ponad 250 opisów zawodów z klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Docelowo (do końca czerwca 2019) w bazie będzie zamieszczonych 1000 opisów zawodów.

Opisy powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Wykonawcami projektu jest konsorcjum, w skład którego wchodzą Doradca Consultants Ltd., Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy oraz Agencja badawcza PBS z Sopotu.

 

trendy na rynku pracy