Vademecum doradcy
Strona główna | Aktualności
Doradztwo zawodowe na matematyce-przykłady

Warto poszukać analogii pomiędzy zakresem doradztwa zawodowego w szkole na różnych etapach edukacyjnych, a zakresem tematycznym przedmiotu.

Przykładowo:

Zakres tematyczny doradztwa zawodowego:

1. Poznawanie własnych zasobów

2. Świat zawodów i rynek pracy

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji zawodowych

Przykłady działań na matematyce:

1. Poznawanie własnych zasobów

 • Poznawanie i rozbudzanie zainteresowania matematyką np. refleksja nad tym, co jest atrakcyjnego w matematyce, co sprawia dzieciakom przyjemność w matematyce, a co jest nieprzyjemne, co w matematyce jest interesujące dla uczniów, co jest ważne w uczeniu się matematyki?
 • Refleksja na temat zainteresowań uczniów i jakie umiejętności matematyczne są im potrzebne, aby te zainteresowania realizować
 • Zwiększanie świadomości uczniów dotyczących własnych zdolności i predyspozycji matematycznych
 • Udzielanie uczniom informacji o nabytych kompetencjach matematycznych rachunkowych i w zakresie wnioskowania i rozwiązywania problemów i obszarach rozwojowych  

2. Świat zawodów i rynek pracy

Odnoszenie się do tego, w jaki sposób wykorzystuje się konkretne umiejętności matematyczne w rzeczywistości, gdzie i w jakich zawodach, czynnościach życiowych

 • np. procenty -w jakich zawodach korzysta się z tej umiejętności, gdzie pracują takie osoby, po co im są umiejętności związane z obliczaniem procentów
 • w jakich branżach ważne są określone umiejętności matematyczne– np., jakich obliczeń dokonuje murarz, hydraulik, osoba, która chce zbudować most
 • zawód informatyk, programista i matematyka. Czy jest potrzebna? Jak? Po co?
 • refleksja nad tym w jakich czynnościach życiowych są nam potrzebne określone umiejętności matematyczne
 • ułatwianie uzyskiwania świadomości dotyczącej tego, w jakich innych dziedzinach umiejętności matematyczne są wykorzystywane np., w jaki sposób matematyka jest obecna w naukach humanistycznych, w sztuce, języku etc.
 • W jakich zawodach matematyka ma kluczowe znaczenie? I Jakie? Dlaczego?

3.      Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

 • Promowanie matematyki w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych
 • Wskazywać ścieżki kształcenia, obszary edukacyjne, zawody, dla których umiejętności matematyczne są kluczowe
 • Informowanie o ścieżkach kształcenia prowadzących do zawodów dla których
 • matematyka jest kluczowa
 • Drogi dalszego kształcenia – prowadzące do wyboru szkoły i zdobycia zawodu matematyka
 • Wskazywać przedmioty/dyscypliny pokrewne
 • Refleksja:, co można osiągnąć w życiu dzięki matematyce?

4.      Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji zawodowych

 • Uświadamianie uczniów o istotności danego przedmiotu w karierach edukacyjno-zawodowych realizowanych w innych dyscyplinach
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych- prowadzenie kółka matematycznego lub np. brydżowego, szachowego, gier logicznych, strategów etc.
 • zajęcia między przedmiotowe i lekcje, podczas których nauczyciele różnych przedmiotów konfrontują swoje kwalifikacje i kompetencje
 • Czy można wykorzystać matematykę do podejmowania decyzji i planowania?
trendy na rynku pracy