Vademecum doradcy
Strona główna | Aktualności
Przykładowe programy doradztwa zawodowego dla wszystkich etapów edukacyjnych przygotowane przez ORE

Przykładowe programy doradztwa zawodowego zostały opracowane w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn.  „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zespół powołanych w projekcie ekspertów sformułował rekomendacje dotyczące kierunków zmian w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty, postulując m.in., aby doradztwo miało charakter systemowy, a więc było realizowane w formie preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego na wszystkich etapach edukacyjnych, a także we wszystkich typach szkół (od przedszkola do szkoły policealnej).

Uwzględniając m.in. tę rekomendację, zespoły autorów w konsultacji z ekspertami opracowały 8 przykładowych programów:

1. Preorientacji zawodowej dla przedszkola

2. Orientacji zawodowej dla klas I–III szkoły podstawowej

3. Orientacji zawodowej dla klas IV–VI szkoły podstawowej

4. Doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej

5. Doradztwa zawodowego dla branżowych szkół

6. Doradztwa zawodowego dla technikum

7. Doradztwa zawodowego dla liceum

8. Doradztwa zawodowego dla szkoły policealnej

Programy te, poprzez systemowy dobór celów ogólnych i szczegółowych, zapewniają ciągłość koncepcji programowej na poszczególnych poziomach kształcenia. Zawierają również przykładowe scenariusze: zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, spotkań rad pedagogicznych, innych działań związanych z doradztwem zawodowym, a realizowanych min. w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Do pobrania zeszyty, w których znajdują się programy od przedszkola do szkół dla dorosłych:Pliki do pobrania:
trendy na rynku pracy