Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach (CEW) jest instytucją otoczenia biznesu, której zadaniem jest edukacja przedsiębiorcza, promowanie i wspieranie działalności gospodarczej i innowacji.

W CEW każdy młody człowiek zastanawiający się nad podjęciem działalności na własny rachunek znajdzie szereg podpowiedzi i preferencji w założeniu firmy. W ramach CEW funkcjonuje m.in. inkubator technologiczny, którego celem jest wspieranie rozwoju nowozakładanych przedsiębiorstw. Współpracujemy także z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, w ramach których można spróbować swoich sił w biznesie, bez ponoszenia kosztów ZUS, czy biura rachunkowego.

Do dyspozycji uczniów, nauczycieli i rodziców są też laboratoria CEW, w których uczniowie mogą zapoznać się i uczyć w praktyce wykorzystywania nowych technologii. CEW udostępnia wyposażenie laboratoriów na potrzeby lekcji, dla kół zainteresowań, a także realizuje pokazy i warsztaty z przedsiębiorcami wykorzystującymi technologie dostępne w laboratoriach.

  1. Laboratorium przetwarzania dźwięku i obrazu:

Wyposażenie laboratorium pozwala na robienie zdjęć, nagrywanie filmów w rozdzielczości Full HD i plików audio oraz ich późniejszą edycję i montaż. Sprzęt można wykorzystać na organizowanie i prowadzenie imprez mających na celu zaprezentowanie zrealizowanych prac. Daje możliwość samodzielnego przygotowywania projektów graficznych, od pomysłu do wydruku. Są to idealne narzędzia do tworzenia np. gazetki szkolnej, czy materiałów reklamowych, a także nagłaśniania i nagrywania imprez. Laboratorium zapewnia narzędzia wykorzystywane w grafice i fotografii reklamowej, daje możliwość wykorzystywania tabletu graficznego, a także projektowania, skanowania i wydruku w technologii 3D.

  1. Laboratorium szybkiego prototypowania:

Pozwala na tworzenie prototypów i modeli kompletnych urządzeń elektronicznych począwszy od układu elektronicznego, poprzez system zasilania, do obudowy urządzenia oraz interfejsu użytkownika, na podstawie zaprojektowanych i wydrukowanych w 3D elementów. Obejmuje również dwa stanowiska związane z technologiami biomedycyny i telemedycyny, pozwalające prototypować układy zbierające informacje o podstawowych parametrach życiowych człowieka, które pozwolą na przygotowanie rozwiązań mobilnych z zakresu telemedycyny oraz stanowisko umożliwiające wykonywanie prac badawczo-rozwojowych oraz edukację (wraz z pokazami) z zakresu wykorzystania sygnałów EEG w sterowaniu i rozrywce.

  1. Laboratorium odnawialnych źródeł energii:

Wyposażenie laboratorium odnawialnych źródeł energii umożliwia modelowanie, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz działań promocyjno-edukacyjnych w zakresie stosowania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle i życiu codziennym. Laboratorium OZE daje możliwość prowadzenia prac projektowych i badawczych, a także realizacji efektownych pokazów o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim w zakresie autonomicznych oraz zdalnie sterowanych lądowych platform mobilnych, które są analogiem coraz bardziej popularnych samochodów elektrycznych (w tym pojazdów autonomicznych).

 

Kontakt:

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach

Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a

89-600 Chojnice

Godz. pracy CEW: poniedziałek – piątek 7:00 – 16:00

Tel. 52 33 44 450

e-mail: biuro@cewchojnice.eu

www.cewchojnice.eu

www.facebook.com/centrumedukacyjnowdrozeniowe

trendy na rynku pracy