Szkolny Ośrodek Kariery

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY "KREATOR"

działa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach

SzOK „Kreator” oferuje wsparcie w zakresie realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego we wszystkich szkołach powiatu Chojnickiego.

Usługi SzOK obejmują działania na rzecz:

 • Uczniów,
 • Nauczycieli,
 • Rodziców,
 • Rad Pedagogicznych,
 • Środowiska lokalnego w zakresie wspierania i realizacji działań z poradnictwa zawodowego.

Formy usług SzOK:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – oferowane w postaci porad indywidualnych i indywidualnej informacji zawodowo-edukacyjnej,
 • Grupowe poradnictwo zawodowe – realizowane w postaci aktywizujących zajęć warsztatowych,
 • Grupowa informacja zawodowa – realizowana w formie zajęć informacyjnych skierowanych głównie do młodzieży i rodziców.

KTO I Z CZEGO W SzOK MOŻE SKORZYSTAĆ?

UCZNIOWIE – szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum, szkoły podstawowej, słuchacze szkół dla dorosłych mogą:

 • Poznać, określić swoje zainteresowania, mocne strony, umiejętności, możliwości i predyspozycje do zawodu na dowolnym etapie edukacyjnym;
 • Uzyskać informacje ze „świata zawodów”, czyli jakie zadania, czynności w danym zawodzie się wykonuje, w jakim środowisku pracy się pracuje, jaką pozycję na rynku pracy ma dany zawód itp.?;
 • Poznać możliwe ścieżki kształcenia i zbudować indywidualną ścieżkę edukacyjną;
 • Zaplanować swoją karierę, czyli stworzyć Indywidualny Plan Działania;
 • Uzyskać informacje o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, wyższych uczelni, szkół policealnych w tym o warunkach rekrutacji i możliwościach kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

NAUCZYCIELE - szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum, szkoły podstawowej i szkół dla dorosłych mogą:

 • Kierować uczniów/słuchaczy na porady indywidualne;
 • Skorzystać z zajęć warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego SzOK na temat zgodny z potrzebami uczniów/słuchaczy;
 • Skorzystać z zajęć prowadzonych w formie grupowej informacji prowadzonych przez doradcę zawodowego SzOK na temat zgodny z potrzebami uczniów/słuchaczy np. „Ścieżki edukacyjne po ukończeniu gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej”, „Co przyszły student wiedzieć powinien?”, „Kształcenie zawodowe dzisiaj, czyli możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych i ich pozycja na rynku pracy”;
 • Korzystać z zasobu zgromadzonych informacji koniecznych uczniom/słuchaczom do podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych, zawodowych oraz decyzji wejścia i funkcjonowania na rynku pracy.

RODZICE – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum, szkoły podstawowej mogą skorzystać ze:

 • Wspomagania w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,
 • Wsparcia merytorycznego w zakresie informacji koniecznych w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez ich dzieci;
 • Indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym.

RADY PEDAGOGICZNE - wszystkich typów szkół w powiecie chojnickim mogą:

 • Skorzystać ze szkolenia na temat wprowadzania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach;
 • Budowania planu działań szkoły w ramach WSDZ;
 • Wsparcia merytorycznego i metodycznego związanego z realizacją zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;
 • Wsparcia związanego ze współpracą z rodzicami ( np. udział doradcy zawodowego w spotkaniach z rodzicami).
 • ŚRODOWISKO LOKALNE – może:

  • Brać udział w akademickich Targach Edukacyjnych „Akademus”, konferencjach, seminariach współorganizowanych przez SzOK;
  • Korzystać z organizowanych przez SzOK spotkań dla doradców zawodowych lub koordynatorów ds. realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach dotyczących np. przykładowych programów z doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji w szkołach podstawowych – klasa VII i branżowej szkole I stopnia;
  • Współpracować z SzOK w zakresie realizacji działań z doradztwa zawodowego na rzecz wymiany doświadczeń, informacji, metod pracy, programów itp. oraz spopularyzowania doradztwa edukacyjno-zawodowego wśród lokalnej społeczności.

  WSZYSTKIE USŁUGI SzOK ŚWIADCZONE DLA UCZNIÓW/SŁUCHACZY, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I SZKÓŁ SĄ BEZPŁATNE!

  Niewątpliwym atutem ośrodka jest świadczenie usług w zakresie indywidualnego poradnictwa. Porady indywidualne dostępne są dla każdego, wystarczy się umówić z doradcą zawodowym na określony termin.

  Godziny pracy w SzOK "Kreator"

  Poniedziałek 9:00 - 16:00
  Wtorek 12:30 - 16:30
  Środa 9:00 – 15:00
  Czwartek 12:30 – 16:30
  Piątek 9:00 -14:00

  KONTAKT

  Szkolny Ośrodek Kariery "Kreator"
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach
  ul. Kościerska 11a, 89-604 Chojnice

  Tel. 52 397 60 56
  Tel. kom. 663 734 732
  e-mail: alina.szok@wp.pl

  trendy na rynku pracy